Υποσκληρίδιο εμπύημα εγκεφάλου.


Υποσκληρίδιο εμπύημα εγκεφάλου ως αποτέλεσμα πανκολπίτιδας κρανίου σε ανοσοκατεσταλμένη ασθενή.