Όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας.

Η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία (cerebellopontine angle-CPA) είναι μια ανατομική δομή ανάμεσα στην παρεγκεφαλίδα και στη γέφυρα του εγκέφαλου. Είναι ουσιαστικά μια δεξαμενή που περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό, περιβάλλεται από αραχνοειδή μήνιγγα, και εντός της διατρέχουν κρανιακά νεύρα και αγγεία. Οι όγκοι της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας αντιπροσωπεύουν το 5-10% όλων των ενδοκρανιακών όγκων. Οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις όγκοι, με πάνω από το 85% να αφορούν αιθουσαία νευρινώματα (ακουστικά νευρινώματα), 5 - 10% μηνιγγιώματα, 2 - 5% επιδερμοειδείς και 1% αραχνοειδείς κύστεις. Κακοήθεις πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των νεοπλασμάτων της γωνίας.
Η συμπτωματολογία των όγκων της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας δεν είναι πάντοτε η ίδια και εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του όγκου.
Τα πιο κοινά συμπτώματα των όγκων της γωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
*Απώλεια της ακοής - 95%
*Εμβοές - 80%
*Ίλιγγος/ αστάθεια - 60%
*Πονοκέφαλος - 25%
*Προσώπου υπαισθησία - 45%
*Διπλωπία - 10%
*Δυσκαταποσία, πάρεση φωνητικών χόρδων - 5%
*Ημίσπασμο προσώπου - 5%
*Οι ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους μπορεί να εμφανίσουν προσβολή όλων των κατώτερων εγκεφαλικών συζυγιών, αποφρακτικό υδροκέφαλο και συμπτώματα  συμπίεσης του εγκεφαλικού στελέχους.
Οι εξεργασίες της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας  μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, με βάση τα χαρακτηριστικά της  απεικόνισής τους στην Μαγνητική Τομογραφία
*την ενίσχυση ή όχι της μάζας με φάρμακο.
*το σήμα της μάζας στις Τ1 ακολουθίες.
*την πυκνότητά τους συγκριτικά με το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Mε ενίσχυση της μάζας-πρόσληψη φαρμάκου εμφανίζονται:
-ακουστικό νευρίνωμα : ~ 80% των μαζών της CPA
-μηνιγγίωμα : ~ 10% των μαζών της CPA.
-σβάννωμα του τριδύμου νεύρου.
-σβάννωμα προσωπικού νεύρου.
-επενδύμωμα.
-μετάσταση, π.χ. μαστού,πνεύμονα, κακοήθες μελάνωμα.
Μάζα υψηλού σήματος στις Τ1 ακολουθίες συνηθως είναι:
-αιμορραγικό ακουστικό νευρίνωμα.
-νευροεντερική κύστη.
-θρομβωμένο ανεύρυσμα.
-λίπωμα.
Με πυκνότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού συνήθως εμφανίζονται:
-επιδερμoειδείς κύστεις: ~ 5% των μαζών της CPA.
-αραχνοειδείς κύστεις.
Η αντιμετώπιση των όγκων αυτών είναι κυρίως χειρουργική.
Οι χειρουργικές προσεγγίσεις ποικίλλουν ανάλογα με την παθολογική οντότητα και το μέγεθος του όγκου, καθώς και την συμμετοχή των παρακείμενων δομών. Αν και η πλήρης εκτομή είναι εφικτή για τις περισσότερες περιπτώσεις, η συμμετοχή των γύρω δομών μπορεί να επιφέρει αδικαιολόγητη νοσηρότητα εάν η πλήρης εκτομή επιχειρηθεί. Οι κυριότερες χειρουργικές προσπελάσεις για την γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία περιλαμβάνουν την διαλαβυρινθιακή (translabyrinthine), την υπινιακή (retrosigmoid), και την υποκροταφική προσπέλαση (subtemporal approach). Περιστασιακά, αυτές οι κρανιοτομές μπορούν να συνδυαστούν σε πρώτο ή και σε δεύτερο χειρουργικό χρόνο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι βλάβες της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας ήταν δύσκολο να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν. Πράγματι, το ποσοστό θνησιμότητας για τις επεμβάσεις  στον οπίσθιο βόθρο πλησίασε το 50%. Ωστόσο, οι επαναστατικές εξελίξεις στην νευροακτινολογία και στις χειρουργικές τεχνικές έχουν κάνει αυτές τις βλάβες πλέον αντιμετωπίσιμες με αποδεκτή νοσηρότητα και πολύ χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας. Παρόλα αυτά η εντόπιση ζωτικών νευρολογικών δομών στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και σωστό σχεδιασμό της θεραπείας για να αποφευχθεί η άσκοπη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Μεγαλακρία.

Η μεγαλακρία ή ακρομεγαλία είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση, που προκαλείται από την παρουσία υπερβολικής ποσότητας στο αίμα της αυξητικής ορμόνης, (GH= Growth Hormone). Η ορμόνη αυτή φυσιολογικά απελευθερώνεται από την υπόφυση. Η αυξητική ορμόνη δια μέσου του αίματος μεταφέρεται παντού στο σώμα. Στα παιδιά παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του σώματος, των μυών, των οστών και για το ύψος που θα έχουν. Στους ενήλικες έχει ιδιαίτερη σημασία για τα επίπεδα ενέργειας, τη μυϊκή δύναμη, την υγεία των οστών και γενικά για την ευεξία τους. Όταν στα παιδιά υπάρχει υπερβολικά μεγάλη παραγωγή αυξητικής ορμόνης, προκαλείται γιγαντισμός. Ο γιγαντισμός είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση. Η ακρομεγαλία συμβαίνει κυρίως σε μεσήλικες άνδρες και γυναίκες. Το συχνότερο αίτιο της νόσου (περίπου 95%) είναι το καλόηθες σωματοτρόφο αδένωμα της υπόφυσης. Η παθολογική ανάπτυξη εντοπίζεται πρώτα στα πέλματα και τις παλάμες όπου οι μαλακοί ιστοί αναπτύσσουν οίδημα. Η σπάνια αυτή νόσος αφορά συνήθως μέσης ηλικίας ενήλικες. Εάν η νόσος παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, ο ασθενής μπορεί να αναπτύξει σημαντική νοσηρότητα ή και θάνατο. 

Η ετυμολογία του όρου προέρχεται από τις λέξεις: "μεγάλος" + "άκρος", και σημαίνει μεγέθυνση των άκρων (δηλαδή των χεριών, των ποδιών, αλλά και του προσώπου). Ο αγγλικός όρος acromegaly είναι ένα γλωσσικό δάνειο από την ελληνική γλώσσα. Η πρώτη πλήρης περιγραφή της κλινικής εικόνας του συνδρόμου έγινε το 1886 από ένα νεαρό Γάλλο νευρολόγο, τον Pierre Marie. Δημοσίευσε στο περιοδικό Revue de Medicine δύο περιπτώσεις δικών του ασθενών και πρότεινε για τη νόσο τους το όνομα μεγαλακρία (“acromegaly”). Πίστευε ότι η νόσος ήταν αποτέσμα μιας διαταραχής της διατροφής και δεν έκανε καμία συσχέτισή της με την υπόφυση. Αργότερα υπέθεσε οτι μπορεί να οφείλεται σε μια διαταραχή της υποφυσιακής λειτουργίας. Περίπου 15 χρόνια αργότερα οι Benda και συν. υπέθεσαν ότι υπερτροφία ή υπερπλασία ηωσινοφιλικών κυττάρων της υπόφυσης, που υπερλειτουργούν, είναι το αίτιο της μεγαλακρίας και αργότερα τεκμηρίωσαν ότι την προκαλεί ένα αδένωμα της υπόφυσης, που αποτελείται από τέτοιου είδους κύτταρα. Την ίδια εποχή και οι Cushing, Davidoff και Bailey ανέφεραν τη σχέση της μεγαλακρίας με αδένωμα της υπόφυσης. Το 1906 καταγράφεται ο πρώτος ασθενής, του H. Cushing, που υποβλήθηκε σε διαμετωπιαία ολική υποφυσεκτομή, με επακόλουθο την υποστροφή των εκδηλώσεων της νόσου. Ο ασθενής έζησε μέχρι το 1930.
Η Αυξητική ή Σωματοτρόπος Ορμόνη (GH, Growth Hormone) είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Έχει αναβολική δράση και προάγει την ανάπτυξη του σώματος. Είναι μια πεπτιδική ορμόνη, με δομικές ομοιότητες με την προλακτίνη και τη γαλακτογόνο πλακουντιακή ορμόνη.
Η έκκριση της βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του υποθαλάμου. Τα υποθαλαμικά νευρικά κύτταρα παράγουν δύο ορμόνες, που ελέγχουν την έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Οι ορμόνες αυτές μεταφέρονται μέσω του πυλαίου αγγειακού συστήματος στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης, όπου ελέγχουν τη λειτουργία του. Η μια ορμόνη ονομάζεται σωματοεκλυτίνη (GHRH, Growth Hormone Releasing Hormone, ορμόνη εκλυτική της έκκρισης GH) και επάγει την έκκριση GH από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Η έκκρισή της δεν είναι συνεχής, αλλά γίνεται κατά αιχμές, οι οποίες προκαλούν αντίστοιχες αιχμές στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Λόγω των εκκριτικών αυτών αιχμών, η συγκέντρωση της GH στο αίμα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και η μέτρησή της έχει μικρή, σχετικά, αξία. Η έκκριση GHRH είναι εντονότερη κατά τις πρώτες ώρες του ύπνου. Η άλλη ορμόνη ονομάζεται σωματοστατίνη και έχει ανασταλτική επίδραση στην έκκριση αυξητικής ορμόνης από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Σημειώνεται ότι η σωματοστατίνη δεν παράγεται μόνο από τον υποθάλαμο. Τα κύτταρα D του παγκρέατος εκκρίνουν επίσης σωματοστατίνη, που ασκεί ανασταλτική επίδραση στην έκκριση πολλών γαστρεντερικών ορμονών.
Η αυξητική ορμόνη ασκεί άμεσες επιδράσεις στα όργανα στόχους, αλλά και έμμεσες μέσω των σωματομεδινών. Οι σωματομεδίνες είναι ουσίες, η έκκριση των οποίων επάγεται από την αυξητική ορμόνη. Η κυριότερη από αυτές ονομάζεται σωματομεδίνη C ή IGF-I (αυξητικός παράγοντας τύπου ινσουλίνης, insulin like growth factor) και παράγεται από το ήπαρ με την επίδραση της αυξητικής ορμόνης.
Η αυξητική ορμόνη είναι μια ουσία με εντονότατη αναβολική δράση στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Επάγει την πρωτεϊνοσύνθεση σε πλήθος ιστών, όπως στους μυς, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το συκώτι και το δέρμα. Αυτό το επιτυγχάνει διευκολύνοντας, κυρίως, την είσοδο των αμινοξέων μέσα στα κύτταρα. Με τη δράση της αυξητικής ορμόνης στο συζευκτικό χόνδρο των οστών, προάγεται η κατά μήκος αύξησή τους. Στο λιπώδη ιστό ευνοεί τη λιπόλυση, ενώ έχει και υπεργλυκαιμική και, καμιά φορά, διαβητογόνο δράση. Στόχος είναι ο εφοδιασμός των οργάνων στόχων (μύες και ήπαρ) με τα απαραίτητα ενεργειακά αποθέματα (λιπαρά οξέα και γλυκόζη) και η ταυτόχρονη εξοικονόμηση των αμινοξέων, που είναι απαραίτητα για τη διεργασία της πρωτεϊνοσύνθεσης.
Η ανεπαρκής δράση ή έκκριση της αυξητικής ορμόνης προκαλεί τον υποφυσιακό νανισμό, που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό ανάστημα. Η υπερβολική έκκριση της αυξητικής ορμόνης πριν από τη σύγκλειση των επιφύσεων των οστών προκαλεί το γιγαντισμό, που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ανάστημα. Η υπερβολική έκκριση της αυξητικής ορμόνης μετά από τη σύγκλειση των επιφύσεων των οστών προκαλεί τη μεγαλακρία.
Η μεγαλακρία είναι μια σπάνια και βραδέως εξελισσόμενη νόσος. Η διάγνωσή της γίνεται περί τα 5-10 χρόνια μετά την έναρξη της. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στα 3 χρόνια. Προσβάλλει στον ίδιο βαθμό και τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από φυλή. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 40 χρόνια για τους άνδρες και τα 45 για τις γυναίκες. Η συχνότητά της είναι 40-70 περιπτώσεις ανά ένα εκατομύριο κατοίκους. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν διπλασιασμό της συχνότητας, ενώ μια Βελγική μελέτη αναφέρει 1000 πάσχοντες ανά εκατομύριο κατοίκους. Η ετήσια επίπτωση τη νόσου είναι 3-4 νέες περιπτώσεις ανά εκατομύριο κατοίκους. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα αδενώματα της υπόφυσης ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο επιπολασμό από ό,τι θεωρούνταν στο παρελθόν, και ότι ο επιπολασμός της μεγαλακρίας ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 115 και 295 περιπτώσεων ανά εκατομμύριο πληθυσμού παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η μεγαλακρία προσβάλλει ένα έως δύο ανά 10.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αιτιολογία:
Η μεγαλακρία, στο 95%-98% των περιπτώσεων, οφείλεται στην υπερέκκριση GH από ένα καλόηθες, μονοκλωνικό αδένωμα της υπόφυσης, που προέρχεται από τα σωματοτρόφα κύτταρα. Τα καρκινώματα της υπόφυσης που εκκρίνουν GH είναι σπανιώτατα. Προκαλούν κλινική εικόνα όμοια με εκείνη των αδενωμάτων, από τα οποία διακρίνονται λόγω της επιθετικής τους βιολογικής συμπεριφοράς (τοπική επέκταση-μεταστάσεις). Έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως περί τις 20 περιπτώσεις. 
Γενετικά σύνδρομα με μεγαλακρία είναι πολύ σπάνια. Χαρακτηρίζονται από σοβαρές διαταραχές, που μπορεί να συνοδεύονται και από μεγαλακρία. Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ- 1), που συνήθως οφείλεται σε μετάλλαξη της βλαστικής σειράς (germ line) του γονιδίου menin, που βρίσκεται στον τόπο 11q13. Χαρακτηρίζεται από υπερπαραθυρεοειδισμό, νευροενδοκρινείς όγκους (π.χ. γαστρίνωμα, ινσουλίνωμα, μη λειτουργικός όγκος παγκρέατος), όγκους επινεφριδίων, άλλους ενδοκρινείς ή μη όγκους και μπορεί να σχετίζεται με μεγαλακρία. Το σύνδρομο McCune-Albright, οφείλεται σε μια σωματική μετάλλαξη του γονιδίου gsp, που βρίσκεται στον τόπο 20q13 και ενεργοποιεί την α-υπομονάδα της διεγερτικής πρωτεΐνης G (Gs). Είναι πολύ σπάνιο. Χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαταραχές και μπορεί να συνοδεύεται και από μεγαλακρία. Το σύνδρομο Carney χαρακτηρίζεται από μεγαλακρία, αμφοτερόπλευρη μικροοζώδη υπερπλασία των επινεφριδίων, δερματικές βλάβες και μυξώματα της καρδιάς. Σχετίζεται συχνά με μετάλλαξη της βλαστικής σειράς, της 1-α υπομονάδας της πρωτεινικής κινάσης Α (PRKAR1A). To γονίδιο PRKAR1A είναι ογκοκατασταλτικό και βρίσκεται στον τόπο 17q22-24. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε συσχέτιση οικογενούς μεγαλακρίας με germ-line μεταλλάξεις του γονιδίου της αντιδρώσας με τον Aryl-hydrocarbon υποδοχέα πρωτείνης (AIP), που βρίσκεται στον ίδιο τόπο με το γονίδιο menin (11q13). Σπανίως ανευρίσκονται οι ίδιες μεταλλάξεις σε σποραδικές περιπτώσεις μεγαλακρίας, συνήθως σε νεαρής ηλικίας ασθενείς. 
Αυξηση της GH μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις υπερέκκρισης GHRH. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις υποθαλαμικής υπερέκκρισης GHRH, όπως π.χ. επί γαγγλιοκυττώματος, αμαρτώματος, γλοιώματος και χωριστώματος του υποθαλάμου. Είναι σπανιώτατες. Λίγο συχνότερες είναι οι περιπτώσεις έκτοπης, περιφερικής, υπερέκκρισης GHRH, όπως σε όγκους παγκρέατος και καρκινοειδές των βρόγχων. 
Μπορεί να παρατηρηθεί υπερέκκριση GH από έκτοπο αδένωμα υπόφυσης, που μπορεί να εντοπίζεται στον σφηνοειδή κόλπο, στο λιθοειδές οστούν και στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα. Σπανιώτατα, GH μπορεί να υπερεκκρίνουν ένα λέμφωμα και όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος, των πνευμόνων και των επινεφριδίων στα πλαίσια παρανεοπλασματικού συνδρόμου.
Αιτιοπαθογένεια.
Την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των σωματοτρόφων κυττάρων του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης, καθώς και τη μεταγραφή της GH, καθορίζει το γονίδιο Prophet of Pit-1 (PROP 1). Στον πυρήνα των σωματοτρόφων κυττάρων το γονίδιο PROP 1 συνδέεται με τον υποκινητή της GH (GH promoter). Ο σχηματισμός ενός GH αδενώματος προυποθέτει ένα πλήθος μεταβολών των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη και λειτουργία των σωματοτρόφων κυττάρων. Οι γενετικές διαταραχές που διαπιστώνονται σε ένα GH αδένωμα, είναι το επακόλουθο αστάθειας των χρωμοσωμάτων, μεταλλάξεων και επιγενετικών αλλαγών.
Στο 40% των GH αδενωμάτων έχει βρεθεί μετάλλαξη της α-υπομονάδας της διεγερτικής πρωτείνης G (Gs). Αυτή προκαλεί ενεργοποίηση του κυκλικού AMP (cAMP) η οποία εκλαμβάνεται από τα σωματοτρόφα κύτταραως συνεχής διέγερση από την GHRH. Έχει επίσης παρατηρηθεί απώλεια ενός προαποπτωτικού παράγοντα από τα κύτταρα του GH αδενώματος και σαν συνέπεια βλάβης του DNA, απώλεια μιας πρωτείνης που αναστέλλει την αύξηση. Έχει βρεθεί οτι σε GH αδενώματα της υπόφυσης υπερεκφράζεται μία πρωτείνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο PTTG (pituitary tumor transforming gene) και ρυθμίζει τον διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων.
Η πρωτείνη αυτή σχετίζεται με το μέγεθος του αδενώματος. Ένα πλήθος αλλαγών, σε επίπεδο, κυρίως, αυξητικών παραγόντων, μπορεί να προκαλέσει μία σειρά γενετικών τροποποιήσεων, να προκαλέσει τη μεταμόρφωση των σωματοτρόφων κυττάρων της υπόφυσης και να οδηγήσει στον σχηματισμό αδενώματος.
Το 2006, ανάλυση του DNA από σκελετό μεγαλακρικού, που έζησε τον 18ο αιώνα και φυλάσσεται στο Hunterion Museum of London, αποκάλυψε μετάλλαξη του γονιδίου AIP. Η ίδια μετάλλαξη έχει βρεθεί και σε ζώντες ασθενείς. Υπολογίζεται οτι έγινε πριν 1500 χρόνια και οτι σήμερα τη φέρουν περί τα 200 έως 300 άτομα.
Στο 95% των περιπτώσεων, η μεγαλακρία οφείλεται σε ένα καλόηθες, μονοκλωνικό αδένωμα της υπόφυσης. Το 70% αυτών των αδενωμάτων είναι μακροαδενώματα (διάμετρος μεγαλύτερη από 10 mm) και τα υπόλοιπα μικροαδενώματα (διάμετρος μικρότερη από 10 mm). Και οι δύο κατηγορίες αποτελούνται από μικρά, στρογγυλά, ηωσινόφιλα κύτταρα. Σε ποσοστό 70% συνυπάρχει με την GH, μέσα στα κύτταρα, προλακτίνη (PRL) και α-υπομονάδα των γλυκοπρωτεινικών ορμονών. Σπανιώτατα ανιχνεύεται TSH ή ACTH.
Περί το 25% των GH αδενωμάτων εκκρίνουν και PRL. Αυτά τα αδενώματα μπορεί να αποτελούνται από δύο διαφορετικά είδη κυττάρων (σωματοτρόφα και λακτοτρόφα), ή από ένα είδος, που παράγει και τις δύο ορμόνες (σωματολακτοτρόφα). Πιο αρχέγονα οξύφιλα κύτταρα (stem-cells), ανευρίσκονται, συνήθως, σε νεαρά άτομα και σχετίζονται με γιγαντισμό. Η ταυτόχρονη έκκριση και άλλων υποφυσιακών ορμονών (π.χ. TSH) είναι εξαιρετικά σπάνια.
Κλινική εικόνα και εκδηλώσεις μεγαλακρίας.
Συμπτώματα.
Η μεγαλακρία προκαλεί μια μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων και κλινικών εκδηλώσεων. Αυτά οφείλονται στην επίδραση της GH και κυρίως του IGF-1 σε πολλά οργανικά συστήματα και στον μεταβολισμό. Τα συμπτώματα που αναφέρουν οι πάσχοντες στα αρχικά στάδια της νόσου είναι οι κεφαλαλγίες (άσχετα από το μέγεθος του αδενώματος) και οι συχνές και άφθονες εφιδρώσεις, συνήθως τις νυχτερινέςώρες. Παράλληλα εμφανίζονται διόγκωση των μαλακών μορίων, αθραλγίες, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και σταδιακή αύξηση του βάθους της φωνής. Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά αύξηση της διαμέτρου των δακτυλιδιών και του μεγέθους των υποδημάτων τους.
Κλινικά σημεία.
Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές αλλαγές του προσώπου, όπως η διαπλάτυνση και πάχυνση της ρινός, η προβολή των ζυγωματικών οστών και των υπεροφρύων τόξων, η αύξηση του μεγέθους των χειλέων, της γλώσσας και της κάτωγνάθου, που προκαλεί αραίωση των οδόντων, προγναθισμό και δυσχεραίνει τη σύγκλεισή της. Παραμόρφωση συμβαίνει και στους σπονδύλους, με αποτέλεσμα την κύφωση, ενίοτε δε και στις πλευρές. Οι αλλαγές των οστών και των μαλακών μορίων οφείλονται τόσο στη δράση της GH όσο και του IGF-1, που προκαλούν την αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου από τον συνδετικό ιστό, τη συγκέντρωση γλυκοζαμινογλυκανών στα μαλακά μόρια και τον σχηματισμό νέου οστίτη ιστού από το περιόστεο. Χαρακτηριστική είναι η διόγκωση των φαλάγγων των δακτύλων καθώς και των ιστών που τις περιβάλλει. Η παραμόρφωση του προσώπου και των άκρων αποτελούν το συχνότερο πρόβλημα των ασθενών, που οδηγεί και στη διάγνωση. Μία χειραψία με τον πάσχοντα μπορεί να θέσει βάσιμες υποψίες για τη νόσο.
Συνοδά συμπτώματα μπορεί να είναι οι διαταραχές της όρασης, η οφθαλμοπληγία, η βλεφαρόπτωση, η δυσκολία της μάσησης, η στυτική δυσλειτουργία, οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και η υπογονιμότητα. Δεν πρέπει, τέλος, να παραβλέπουμε τα κοινά για όγκους του εγκεφάλου συμπτώματα, που είναι οι κεφαλαλγίες, η ζάλη και οι έμετοι. Οφείλονται στην τοπική επέκταση της νόσου και στην αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης.
Καρδιαγγειακές επιπλοκές.
Συμβάλλουν σημαντικά στη νοσηρότητα και στη θνητότητα της νόσου. Παρατηρούνται έως και στο 60% των περιπτώσεων. Η συχνότητα και η σοβαρότητά τους αυξάνουν με την ηλικία του ασθενούς και τη διάρκεια της νόσου. Ποσοστό 30%-60% των μεγαλακρικών εμφανίζει υπέρταση. Πιθανόν λόγω της δράσης αυξητικών παραγόντων στα αγγεία, της αύξησης του τόνου του συμπαθητικού και της αντινατριουρητικής δράσης της GH. Στους πάσχοντες παρατηρείται συχνά μυοκαρδιοπάθεια, ως αποτέλεσμα της χρόνιας δράσης της GH στο μυοκάρδιο. Χαρακτηρίζεται από συγκεντρική υπερτροφία των κοιλιών και ανωμαλίες των βαλβίδων, που προκαλούν μείωση του κλάσματος εξώθησης και αρρυθμίες. Τελικά η καρδιοπάθεια ευθύνεται για περίπου 60% των θανάτων στα άτομα με μεγαλακρία.
Αναπνευστικές επιπλοκές.
Στους μεγαλακρικούς ασθενείς παρατηρούνται συχνά διαταραχές της αναπνευ-στικής λειτουργίας, με πιο συχνή την υπνική άπνοια, που προσβάλλει το 60%-80% των ασθενών. Οι ανατομικές μεταβολές των θωρακικών οστών και των χόνδρων, η μείωση της ελαστικότητας του θωρακικού τοιχώματος και των αναπνευστικών μυών, των οποίων εξασθενεί και η δύναμη, οδηγούν σε διαταραχές του αερισμού
των πνευμόνων. Η υπνική άπνοια είναι συνήθως αποφρακτικής αιτιολογίας. Οφείλεται, στίς ανατομικές αλλαγές των γνάθων, στο οίδημα των μαλακών μορίων του ανώτερου αναπνευστικού (κυρίως της σταφυλής και της υπερώας) και στην υπερτροφία της γλώσσας. Περίπου το 30% των ασθενών έχει κεντρικής αιτιολογίας άπνοια. Η υπνική άπνοια αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην υπέρταση και στην καρδιαγγειακή νόσο και σε συνδυασμό με τις διαταραχές του αερισμού των πνευμόνων, μπορεί να προκαλέσει υποκλινική υποξαιμία.
Μυοσκελετικές επιπλοκές.
Το 70% των μεγαλακρικών προσβάλλεται από οστεοαρθοπάθεια, τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού σκελετού. Χαρακτηρίζεται από πάχυνση του αρθρικού χόνδρου, αλλαγές στη γεωμετρία και αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων. Ακτινολογικά διαπιστώνουμε ευρήματα οστεοαρθρίτιδας, όπως στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και οστεόφυτα. Στο 60% των ασθενών παρατηρείται σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Οφείλεται μάλλον στο οίδημα του μέσου νεύρου και όχι σε εξωτερική πίεση.
Μεταβολικές επιπλοκές.
Τα αυξημένα επίπεδα της GH ανταγωνίζονται τις δράσεις της ινσουλίνης στον μεταβολισμό της γλυκόζης (κυρίως) και των λιπιδίων. Προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη, που οφείλεται στη μείωση του αριθμού και της συγγένειας των υποδοχέων της και εκδηλώνεται με αύξηση της νεογλυκογένεσης και μείωση της κατανάλωσης της γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς. Αποτέλεσμα είναι η δυσανεξία στη γλυκόζη (50%) ή ο σακχαρώδης διαβήτης (20%-50%) στους μεγαλακρικούς ασθενείς.
Νεοπλάσματα.
Έχουν γίνει πολλές μελέτες για την πιθανή σχέση της μεγαλακρίας με τις νεοπλασίες. Η αύξηση της GH και του IGF-1 έχει συνδεθεί με αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη, ενώ επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν οτι η θνητότητα από καρκίνο των μεγαλακρικών είναι όμοια με εκείνη του γενικού πληθυσμού. Άλλες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα οτι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου δεν είναι αυξημένη στους μεγαλακρικούς. Αν
και δεν υπάρχει σαφής απάντηση, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μια σημαντική αύξηση της εμφάνισης πολυπόδων και μια μικρότερη των ποσοστών του καρκίνου του παχέος εντέρου. Συχνή είναι η εμφάνιση πολυοζώδους βρογχοκήλης και η διόγκωση του προστάτη, χωρίς αύξηση των ποσοστών καρκίνου.
Διάγνωση. 
Η κλινική υποψία για τη νόσο, που συνήθως συμβαίνει τυχαία από ένα γιατρό, πρέπει να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και να καθοριστεί το παθολογοανατομικό της υπόστρωμα, που συνήθως είναι ένα σωματοτρόφο αδένωμα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης. Η μέτρηση του IGF-1, που είναι σταθερά αυξημένος, σε σχέση με την ηλικία του ασθενούς, θέτει ισχυρή υποψία της νόσου. Η μέτρηση της GH, που μπορεί να βρεθεί αυξημένη, δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της διάγνωσης, επειδή η GH εκκρίνεται κατά ώσεις. Μία μέση τιμή μεγαλύτερη των 2,5 μg/l αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τη νόσο, όμως απαιτεί πολλές αιμοληψίες σε ένα 24/ώρο. Έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και λόγω του υψηλού κόστους. Γι’ αυτό έχει καθιερωθεί για τη διάγνωση η μέτρηση της GH, ανά 30 λεπτά μέχρι τις 2 ώρες, μετά χορήγηση 75 γραμμαρίων γλυκόζης από το στόμα (OGTT). Αδυναμία καταστολής της σε επίπεδα μικρότερα του 1 μg/L, θέτουν με σχετική ασφάλεια τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις αποπληξίας της υπόφυσης, μπορεί οι τιμές της GH και του IGF-1 να βρεθούν φυσιολογικές, ενώ αυξημένη μπορεί να βρεθεί η GH σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις, όπως οι νεφροπάθειες και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η MRI υπόφυσης, είναι η εξέταση εκλογής, με ευαισθησία που υπερβαίνει το 75% στη διάγνωση των μακροαδενωμάτων και αρκετά καλή ευαισθησία και στη διάγνωση των μικροαδενωμάτων. Επί αδυναμίας εκτέλεσής της μπορεί να αντικατασταθεί από αξονική τομογραφία (CT) η οποία, όμως, έχει μικροτέρη διαγνωστική ικανότητα, ειδικά σε περιπτώσεις μικροαδενωμάτων. Η MRI της υπόφυσης πρέπει να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά την αφαίρεση του αδενώματος.
Απαραίτητος είναι ο οφθαλμολογικός έλεγχος του ασθενούς, που πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο των οπτικών πεδίων. Το 20% των μεγαλακρικών, κυρίως αυτοί με υψηλά επίπεδα GH, ανεύρεση μακροαδενώματος και υπερεφιππιακή επέκταση, παρουσιάζει οπτικές διαταραχές.
Η βιοχημική-ορμονική επιβεβαίωση της μεγαλακρίας, χωρίς την ανεύρεση υποφυσιακού αδενώματος, επιβάλλει την αναζήτηση άλλων αιτίων της νόσου. Η μέτρηση της GHRH χρησιμεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε περιπτώσεις, όμως, υποθαλαμικής υπερέκκρισης δεν βρίσκεται αυξημένη, επειδή παροχετεύεται στην υπόφυση μέσω του πυλαίου αγγειακού συστήματος και όχι στη συστηματική κυκλοφορία. Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει όγκους παγκρέατος, πνευμόνων ή άλλων οργάνων. Μεγάλη βοήθεια προσφέρει το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με σεσημασμένο οκτρεοτίδιο (Octreoscan), που μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη νευροενδοκρινικών όγκων.
Θεραπεία:
Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του μεγαλακρικού ασθενούς περιλαμβάνουν την εγχείρηση (ως επί το πλείστον τη διασφηνοειδική αφαίρεση του υποφυσιακού αδενώματος), τη φαρμακευτική θεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Κάθε μια έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αν μία μόνο επιλογή δεν μπορεί να επιτύχει τους θεραπευτικούς στόχους, συνήθως γίνεται συνδυασμός δύο και ενίοτε και των τριών.
Οι πρωταρχικοί στόχοι της όποιας θεραπευτικής επιλογής είναι ο έλεγχος του υποφυσιακού όγκου, για την αποσυμπίεση του οπτικού χιάσματος και την αποκατάσταση της ενδοκράνιας πίεσης, η ομαλοποίηση των επιπέδων του IGF-1 και η πτώσητων επιπέδων της μέσης τιμής της GH κάτω των 2,5 μg/l και κάτω του 1 μg/l με την OGTT. Πάντα με προσπάθεια διατήρησης φυσιολογικής υποφυσιακής λειτουργίας. Τα αυξημένα επίπεδα της GH έχουν σχετιστεί με διπλάσια έως και τριπλάσια αύξηση της νοσηρότητας και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της θνητότητας.
Η διασφηνοειδική αφαίρεση του αδενώματος θεωρείται πρώτης εκλογής θεραπεία για την πλειονότητα των ασθενών. Επιτυγχάνει υποστροφή της νόσου σε ποσοστό 50%-70% των περιπτώσεων. Παράγοντες καθοριστικοί του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι τα επίπεδα της GH, το μέγεθος του αδενώματος, η εξωυποφυσιακή επέκταση και η διήθηση της σκληράς μήνιγγος. Μεγάλο ρόλο παίζει και η εμπειρία του χειρουργού. Αναφέρονται σε διάφορες μελέτες ποσοστά ίασης έως και 90% για τα μικροαδενώματα και έως 50% για τα μακροαδενώματα. Οι επιπλοκές της εγχείρησης είναι σπάνιες (περί το 7%). Περιλαμβάνουν εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, άποιο διαβήτη και υποφυσιακή ανεπάρκεια. Υποτροπή της νόσου μετά από πλήρη ίαση παρατηρείται στο 6%.
H συμβατική ακτινοθεραπεία (RT) εφαρμόζεται περίπου εκατό χρόνια. Χορηγούνται συνολικά περί τα 4000 cGy, με εξωτερική δέσμη, κατανεμημένα σε εβδομαδιαίες δόσεις. Είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της αύξησης του αδενώματος και μειώνει τα επίπεδα της GH. Όμως, τα ευεργετικά της αποτελέσματα αργούν σημαντικά. Εμφανίζονται έως και 20 χρόνια μετά. Συχνή επιπλοκή της RT είναι η υποφυσιακή ανεπάρκεια, που συνδέεται με αύξηση της θνητότητας. Παρατηρείται στο 50% των ασθενών, περίπου 10 χρόνια μετά τη θεραπεία. Σπάνιες επιπλοκές είναι οι οπτικές διαταραχές, η αύξηση της συχνότητας των αγγειακών συμβαμάτων, η ανάπτυξη μακροχρόνια δεύτερου όγκου του εγκεφάλου και οι νοητικές διαταραχές. Πρόσφατες μελέτες σχετίζουν τις νοητικές διαταραχές με την ύπαρξη της υποφυσιακής μάζας, ασχέτως θεραπευτικής επιλογής.
Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (Gamma Knife, Cyber Knife) συνίσταται στην εφ’ άπαξ χορήγηση μιας μεγάλης δόσης ακτινοβολίας, με λεπτή δέσμη και με μεγάλη ακρίβεια, γύρω από το αδένωμα. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι η διάμετρος του αδενώματος να είναι μικρότερη των 3 cm και σε απόσταση τουλάχιστον 3 mm από το οπτικό χίασμα. Επιτυγχάνει τη συρρίκνωση του αδενώματος σε ικανοποιητικά ποσοστά και την πλήρη ύφεση της νόσου στο 25% μετά από τρία χρόνια και στο 50% μετά από πέντε χρόνια. Αναφέρονται ποσοστά υποφυσιακής ανεπάρκειας ίδια με εκείνα της RT. Πολύ σπάνια επιπλοκή της είναι η εγκεφαλική νέκρωση.
Φαρμακευτική θεραπεία:
*Αγωνιστές της ντοπαμίνης.
Τα σωματοτρόφα αδενώματα εκφράζουν υποδοχείς ντοπαμίνης τύπου 2 (D2 receptors). Η χορήγηση, όμως, αγωνιστών της ντοπαμίνης έχει πτωχά αποτελέσματα. Η βρωμοκρυπτίνη μειώνει τα επίπεδα της GH και του IGF-1 και προκαλεί μικρή μείωση των συμπτωμάτων της νόσου μόνο στο 10%-15% των ασθενών. Χορηγείται σε δόση 7,5 έως 80 mg ημερησίως. Παρενέργειες της βρωμοκρυπτίνης είναι ο μετεωρισμός, η ναυτία και οι έμετοι, οι κεφαλαλγίες, η ζάλη και η ορθοστατική υπόταση. Λίγο πιο αποτελεσματική είναι η καμπεργολίνη σε δόση 0,5 mgr ημερησίως.΄Εχει ηπιότερες παρενέργειες, ίσως επειδή απαιτούνται μικρότερες δόσεις. Μπορεί όμως να προκαλέσει βαλβιδοπάθεια (ίνωση των γλωχίνων). Συνιστάται συγχορήγηση των αγωνιστών της ντοπαμίνης με τα ανάλογα της σωματοστατίνης, όταν η μέγιστη δόση των αναλόγων δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
*Ανάλογα σωματοστατίνης μακράς διάρκειας δράσης.
Χρησιμοποιούνται περί τα 25 χρόνια και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Δρουν μέσω των υποδοχέων τύπου 2 και 5 της σωματοστατίνης. Η δραστικότητά τους στην αναστολή της έκκρισης της GH, είναι έως και 45 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της ενδογενούς σωματοστατίνης. Ελέγχουν αποτελεσματικά την υπερέκκριση την GH και του IGF-1 και μειώνουν το μέγεθος του αδενώματος. Μέχρι σήμερα είναι σε χρήση δύο σκευάσματα, η οκτρεοτίδη, σε δόση 20 ή 30 mg ενδομυικά ανά 4 εβδομάδες (Somatostatin LAR) και η λανρεοτίδη (Somatulin Autogel), σε δόση 60 έως 120 mg, βαθιά υποδόρια. Παρά τις διαφορές στη φαρμακοκινητική τους, έχουν δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Σχετικές μελέτες αναφέρουν ομαλοποίηση των επιπέδων της GH και του IGF-1 έως και στο 70% των ασθενών. Μελέτες σε μη επιλεγμένους ασθενείς μειώνουν αυτά τα ποσοστά στο 35%. Στο 75% των ασθενών που λαμβάνουν ανάλογο σωματοστατίνης παρατηρείται μείωση του μεγέθους του αδενώματος κατά 20% περίπου. Το μέγιστο της δράσης τους μπορεί να επιτευχθεί και 10 χρόνια μετά την έναρξη της αγωγής. Οι συχνότερες παρενέργειες από τη χορήγησή τους είναι ο μετεωρισμός και οι κοιλιακές κράμπες, που όμως υποχωρούν τους πρώτους μήνες. Συχνά αναφέρεται σχηματισμός μικρών χολολίθων ή ιζήματος στη χοληδόχο κύστη, που οφείλονται στην ελάττωση της κινητικότητάς της. Σπάνια προκαλείται χολοκυστίτιδα και έχουν αναφερθεί ελάχιστα περιστατικά παγκρεατίτιδας. Πριν από κάθε αύξηση της δόσης, οι ασθενείς πρέπει να παραμένουν στην ίδια δόση για τουλάχιστον τρεις μήνες, προκειμένου να κριθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
*Ανταγωνιστές των υποδοχέων της GH.
Σ’ αυτήν την κατηγορία φαρμάκων, υπάρχει μόνο μία χημική ουσία μέχρι σήμερα, το pegvisomant (Somavert). Χορηγείται υποδορίως, μια φορά την ημέρα. Μελέτες έχουν δείξει οτι δόσεις 15-20 mg ομαλοποιούν τα επίπεδα του IGF-1 σε ποσοστά 70-95%, σε διάστημα δύο ετών (ενίοτε και μεγαλύτερο). Ενδείκνυται όταν, παρά τη μεγιστοποίηση άλλων θεραπευτικών μέσων, παραμένουν υψηλά τα επίπεδα του IGF-1. Χορηγείται σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ανάλογο σωματοστατίνης. Είναι πολύ αποτελεσματικό και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Συχνότερη παρενέργεια είναι οι διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, που συνήθως είναι παροδικές και δεν χρειάζονται μείωση της δόσης. ΄Εχουν αναφερθεί επίσης, φλεγμονή στο σημείο της ένεσης, λιποδυστροφία και αύξηση του μεγέθους του αδενώματος, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν οφείλεται στο φάρμακο ή στη βιολογική συμπεριφορά του αδενώματος.

Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η ακρομεγαλία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Μπορεί ακόμη και να γίνει απειλητική για τη ζωή. Για τα άτομα με ακρομεγαλία, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του γενικού πληθυσμού, με τις καρδιαγγειακές και τις αναπνευστικές επιπλοκές είναι οι πιο συχνές αιτίες θανάτου. Αν και η πρόγνωση έχει βελτιωθεί λόγω της σύγχρονης χειρουργικής και φαρμακολογικής θεραπείας, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας για τους ασθενείς αυτούς παραμένει σε υψηλά επίπεδα (1,6 φορές έναντι του γενικού πληθυσμού). Η επιβίωση των ασθενών, καθώς και  η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, εξαρτάται από την καλή συνεργασία και την στενή παρακολούθηση από ομάδα γιατρών που πρέπει να περιλαμβάνει νευροχειρουργό, ενδοκρινολόγο και καρδιολόγο τουλάχιστον.
Βιβλιογραφία:
1."Μεγαλακρία." Παύλος Γεωργιάδης, Ε.ΕΛ.Ι.Α., 10/ 2014.
2."Progress in the diagnosis and classification of pituitary adenomas.", Luis V. Syro, Front Endocrinol (Lausanne). 2015; 6: 97.
3."Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.", Laurence Katznelson, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,2014; Volume 99, Issue 11.
4."Diagnosis and Management of Acromegaly in 2014 (Update from 2012)", Laurence Katznelson,US Endocrinology, 2014;10(2):120–3.
5."Evidence-based guidelines in acromegaly: implications on the clinic." Leandro Kasuki, Isabela Volschan & Mônica R. Gadelha,  Journal Expert Review of Endocrinology & Metabolism, Pages 171-175, 2015.

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα.

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα είναι μια παγιδευτική νευροπάθεια στο χέρι, που προκαλείται από συμπίεση του μέσου νεύρου στο καρπό. Οφείλεται σε πίεση του μέσου νεύρου στον καρπό και συγκεκριμένα στην δίοδό του στον καρπιαίο σωλήνα. Αποκαλείται και "ασθένεια του υπολογιστή" καθώς πλήττει περισσότερο όσους χρησιμοποιούν για ώρες το πληκτρολόγιο καταπονώντας τον καρπό τους. Το σύνδρομο εμφανίζεται σε ηλικίες από 30 έως 60 χρονών ενώ η συχνότητα του στις γυναίκες είναι τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερη από οτι στους άνδρες. Οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που η εργασία τους απαιτεί στερεότυπες κινήσεις των χεριών π.χ. κομμωτές, μασσέρ, υπάλληλοι γραφείου αλλά και νοικοκυρές.  Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνος υπήρχε πάντα ως πάθηση, αλλά την πρώτη σχετική δημοσίευση έκανε το 1853 ο Γάλλος ιατρός J. Paget. Την πρώτη παθοφυσιολογική περιγραφή έκαναν το 1913 οι Γάλλοι Νευρολόγοι P. Marie και C. Foix, σε ασθενή με αμφοτερόπλευρο Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Είναι και οι πρώτοι συγγραφείς πού εντόπισαν το πρόβλημα στην πίεση τού Μέσου Νεύρου από τον Εγκάρσιο Σύνδεσμο του Καρπού και συνέστησαν χειρουργική θεραπεία διάνοιξης, με σκοπό την πρόληψη τής ατροφίας τού θέναρος, αλλά ουδείς χειρουργός τής εποχής τόλμησε να πραγματοποιήσει την επέμβαση.
Ο καρπιαίος σωλήνας είναι μια στενή σήραγγα στον καρπό (παλαμιαία επιφάνεια). Το κάτω μέρος αυτής της σήραγγας διαμορφώνεται από τα οστά του καρπού (καρπικό). Η κορυφή αυτής της σήραγγας καλύπτεται από μια ισχυρή ζώνη του συνδετικού ιστού που ονομάζεται «εγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού». Το μέσο νεύρο περνά μέσω αυτής της σήραγγας στον καρπό μαζί με τους εννέα τένοντες που κάμπτουν τα δάκτυλα του χεριού. Το μέσο νεύρο παρέχει αισθητική νεύρωση στο αντίχειρα, το δείκτη, το μέσο δάκτυλο και μισό από τον παράμεσο δάκτυλο, καθώς και κινητική νεύρωση στους μυς γύρω από τη βάση του αντίχειρα (θέναρ). Το μέσο νεύρο μπορεί συνήθως να μετακινηθεί έως και 9,6 χιλιοστά ώστε να επιτρέψει την κάμψη του καρπού και σε μικρότερο βαθμόκατά τηνέκτασή του. Η μακροχρόνια συμπίεση του μέσου νεύρου μπορεί να εμποδίζει την ολίσθηση του νεύρου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και δημιουργία ουλής. Όταν συμβαίνει αυτό, το νεύρο συμφύεται στους γύρω ιστούς και έτσι δεν γίνεται η απρόσκοπτη ολίσθηση του και το νεύρο "στραγγαλίζεται". Φυσιολογική πίεση στον καρπιαίο σωλήνα ορίζεται αυτή με εύρος 2-10 χιλιοστών και αυξάνεται με τον καρπό σε κάμψη κατά 8 φορές, ενώ η έκταση του καρπού την αυξάνει 10 φορές. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης και έκτασης στον καρπό αυξάνουν σημαντικά την πίεση στον καρπιαίο σωλήνα μέσω της πάχυνσης του ορογόνου ιστού των ελύτρων των τενόντων που εμπεριέχονται στο σωλήνα.
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εκδηλώνεται όταν το μέσο νεύρο πιέζεται στον καρπό από τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Τότε αρχίζουν σταδιακά να παρουσιάζονται συμπτώματα, όπως πόνος στο χέρι, κάψιμο, αιμωδίες και μουδιάσματα στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο. Όσο προχωράει το πρόβλημα, ο πόνος μπορεί να φτάσει μέχρι και τους ώμους ή να παρατηρηθεί ακόμα και μυϊκή ατονία στον καρπό. Η κατάσταση σε προχωρημένα στάδια επιδεινώνεται συνήθως τη νύχτα. Αιτίες μπορεί να είναι συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες επιβαρύνουν τον καρπό (π.χ. η υπερβολική χρήση Η/Υ), κάποιος τραυματισμός (π.χ. κάταγμα) ή μεταβολική ασθένεια (π.χ. διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, υποθυρεοειδισμός,κ.α.), ενώ συχνά εμφανίζεται και κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης.
Η διάγνωση του συνδρόμου γίνεται κυρίως από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Όταν ο καρπός κάµπτεται και η θέση αυτή διατηρείται για 30 δευτερόλεπτα τα συµπτώµατα αυξάνουν (δοκιµασία Phalen). Η ελαφριά πλήξη του εγκάρσιου συνδέσμου με το δάκτυλο προκαλεί την έκλυση πόνου ή μουδιάσματος στην άκρα χείρα (Σημείο Tinel) όπως και η ίσχαιμος περίδεση κεντρικότερα του καρπού για 30-60 δευτερόλεπτα (Τέστ ισχαιμίας). Ακτινογραφίες ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις δεν είναι αναγκαίες εκτός εάν υπάρχει υποψία χωροκατακτητικής αλλοίωσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα συμπτώματα του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα μπορεί να υπάρχουν και σε περίπτωση αυχενικής ριζίτιδας, λόγω κήλης αυχενικού μεσοσπονδυλίου δίσκου- ιδίως της έκτης αυχενικής ρίζας (Α6), η οποία συνυπάρχει σε μεγάλο ποσοστό με το σύνδρομο του μέσου νεύρου (σύνδρομο διπλής πιέσεως ή Double Crush Syndrome), καθώς και σε σύνδρομο θωρακικής εξόδου, σύνδρομο του πρηνιστού μυός (πίεση του μέσου νεύρου στο ύψος του αγκώνα), σύνδρομο de Quervain (τενοντοελυτρίτιδα στην περιοχή του καρπού), αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία, φυματιώδης ή μυκητιασική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων  μυών, κ.α.
Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι χρήσιµη η πραγµατοποίηση ηλεκτροµυογραφήµατος. Με την εξέταση αυτή διαπιστώνεται η ύπαρξη σηµαντικής βλάβης του µέσου νεύρου. Στα αρχικά στάδια του συνδρόμου το ηλεκτροµυογράφηµα είναι αρνητικό.
Εάν διαγνωστεί πρώιµα και αντιµετωπιστεί κατάλληλα το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα είναι δυνατό να θεραπευτεί χωρίς χειρουργική επέµβαση. Αρχικά ενδείκνυται η χρήση ενός νάρθηκα που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και το βράδυ που κρατά τον καρπό σε ουδέτερη θέση. Ήπια αναλγητικά ή αντιφλεγµονώδη για λίγες ηµέρες χρησιµεύουν στη µείωση των ενοχληµάτων. Μία έγχυση κορτικοστεροειδούς βοηθά στη µείωση των ενοχληµάτων αλλά η δράση είναι προσωρινή. Σηµαντικότερο µέτρο είναι η µείωση της καταπόνησης του χεριού, η χρήση του άλλου άκρου και η αποφυγή θέσεων και δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τα ενοχλήµατα.
H χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται εάν τα συµπτώµατα επιµένουν και δεν υποχωρούν µε την συντηρητική αγωγή. Είναι προτιµότερο να γίνει χειρουργική θεραπεία του προβλήµατος πρώιµα παρά καθυστερηµένα.
Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε τοπική αναισθησία. Αρχικά πραγµατοποιείται µία χειρουργική τοµή µήκους 3 εκ. στην βάση της παλάµης. Με την τοµή αυτή διαιρείται ο εγκάρσιος σύνδεσµος του
καρπού αποφορτίζοντας το µέσο νεύρο. Ο εγκάρσιος σύνδεσµος είναι δυνατό να επιµηκυνθεί ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις πραγµατοποιείται νευρόλυση του µέσου νεύρου. Η διάρκεια της επέµβασης είναι περίπου 10 λεπτά ενώ ο µετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Σε επιλεγµένους ασθενείς η επέµβαση πραγµατοποιείται µε ενδοσκοπική υποβοήθηση. Σε αυτή την περίπτωση η αναισθησία είναι στελεχιαία και όχι τοπική και η διάρκεια όπως και το κόστος της επέµβασης µεγαλύτερα. Πλεονέκτηµα είναι η πραγµατοποίηση τοµής µήκους 1,5-2 εκ. στη βάση του καρπού και όχι στην παλάµη, όπου ορισµένες φορές η µετεγχειρητική ουλή είναι δυνατό να ενοχλεί τον ασθενή. Τα ράµµατα αφαιρούνται 10 ηµέρες µετά την επέµβαση. Τα συµπτώµατα βελτιώνονται άµεσα ενώ η πλήρης αποκατάσταση µπορεί να αργήσει ανάλογα µε την βαρύτητα και την χρονιότητα του προβλήµατος.

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου.

Μετάσταση στην Σπονδυλική Στήλη.

Η εμφάνιση μεταστάσεων στην Σπονδυλική Στήλη είναι κοινή σε ασθενείς με καρκίνο. Η σπονδυλική στήλη είναι η τρίτη πιο κοινή θέση για τα καρκινικά κύτταρα να κάνουν μετάσταση, μετά τον πνεύμονα και το ήπαρ. Αυτό ισοδυναμεί με το 70% του συνόλου των οστικών μεταστάσεων. Περίπου 5-30% των ασθενών με συστηματικό καρκίνο θα εμφανίσουν μετάσταση στην σπονδυλική τους στήλη. Ορισμένες νεκροτομικές μελέτες έχουν υπολογίσει ότι το 30-70% των ασθενών με καρκίνο έχουν σπονδυλική μεταστατική νόσο κατά την αυτοψία. Οι μεταστάσεις στην Σπονδυλική Στήλη είναι ελαφρώς πιο συχνές στους άνδρες παρά στις γυναίκες και σε ενήλικες ηλικίας 40-65 ετών από ό,τι σε άλλες ηλικίες. Ευτυχώς, μόνο το 10% αυτών των ασθενών είναι συμπτωματικοί, και περίπου το 94-98% των ασθενών αυτών παρουσιάζουν εξωσκληρίδιο εντόπιση. Οι ενδοσκληρίδιες και οι ενδομυελικές μεταστάσεις αντιπροσωπεύουν το 5-6% και 0,5-1% του συνόλου των σπονδυλικών μεταστάσεων, αντίστοιχα.
Η οστική προσβολή γίνεται κυρίως με αιματογενή διασπορά και σπάνια με άμεση διήθηση. H μεγάλη συχνότητα εμφάνισης μεταστάσεων στην σπονδυλική στήλη οφείλεται, όπως απέδειξε ο Batson από το 1940, στην ευρύτατη φλεβική επικοινωνία ανάμεσα στο σύστημα των κοίλων φλεβών και στο πλούσιο παρασπονδυλικό φλεβικό δίκτυο το οποίο στερείται βαλβίδων.
Περίπου το 70% των συμπτωματικών μεταστάσεων εντοπίζονται στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα στο επίπεδο Θ4-Θ7. Ένα 20% βρίσκονται στην οσφυϊκή μοίρα και ένα 10% βρίσκονται στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Περισσότερο από το 50% των ασθενών με σπονδυλικές μεταστάσεις έχουν πολλαπλές εντοπίσεις. Περίπου το 10-38% των ασθενών εμφανίζουν μεταστάσεις σε διαφορετικές μοίρες της σπονδυλικής στήλης ταυτόχρονα. Οι ενδοσκληρίδιες και οι ενδομυελικές μεταστάσεις δεν είναι τόσο κοινές όσο αυτές του σπονδυλικού σώματος και του επισκληρίδιου χώρου. Μεμονωμένες επισκληρίδιες μεταστάσεις αφορούν λιγότερο από το 10% όλων των περιπτώσεων, και είναι ιδιαίτερα συχνές στο λέμφωμα και στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Οι περισσότερες από τις βλάβες εντοπίζονται στο πρόσθιο τμήμα του σπονδυλικού σώματος (60%). Στο 30% των περιπτώσεων, η μετάσταση εντοπίζεται στον αυχένα ή στο πέταλο του σπονδύλου. Μερικοί ασθενείς όμως εμφανίζουν μεταστατική νόσο τόσο στα οπίσθια όσο και στα πρόσθια τμήματα της σπονδυλικής στήλης.
Οι πιο συχνοί καρκίνοι που δίνουν μεταστάσεις στη Σπονδυλική Στήλη είναι οι εξής:
Πνευμόνων - 31%
Μαστού - 24%
Γαστρεντερικού - 9%
Προστάτη - 8%
Λέμφωμα - 6%
Μελάνωμα - 4%
Άγνωστο- 2%
Νεφρών - 1%
Άλλοι συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλού μυελώματος - 13%
Η σπονδυλική μετάσταση μπορεί να είναι η αρχική παρουσίαση στο 10% των ασθενών με συστηματικό καρκίνο. Περίπου το 2% των συμπτωματικών ασθενών δεν έχουν καμία αναγνωρίσιμη συστηματική νόσο. Περίπου το 90% των ασθενών με μετάσταση στην σπονδυλική εμφανίζουν πόνο στην πλάτη, που ακολουθείται από ριζιτικό πόνο. Ο πόνος είναι το πιο συχνό σύμπτωμα των οστικών μεταστάσεων. Αυτός είναι συχνά ήπιος και προοδευτικά επιδεινούμενος και μπορεί να είναι παρών πριν οι ακτινολογικές αλλοιώσεις να είναι ανιχνεύσιμες. Ιδιαίτερα το νυκτερινό άλγος πρέπει να υποψιάζει τον κλινικό γιατρό, όταν μάλιστα υπάρχει ιστορικό κακοήθειας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να συνοδεύει την προσβολή και δεν πρέπει να συγχέεται με το άλγος από την κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση του μεγέθους του πόνου με την έκταση της οστικής βλάβης. Η οξεία εισβολή του πόνου συνδυάζεται συχνά με παθολογικό κάταγμα. είναι το πιο πρώιμο και συχνό σύμπτωμα. Συνήθως όμως ο πόνος των μεταστάσεων αρχικά είναι αμβλύς, εντοπίζεται στη ράχη ή τον αυχένα και μπορεί να συνοδεύεται από ριζιτική κατανομή όταν εμπλέκονται και οι ρίζες των νεύρων. Ο παρατηρούμενος πόνος μπορεί να γίνει έντονος με στοιχειά καυσαλγίας και δυσαισθησίες στους ενδοσκληρίδιους-εξωμυελικούς όγκους. Χαρακτηριστικό στους ασθενείς είναι ότι ο πόνος μπορεί να χειροτερεύει το βραδύ κατά την κατάκλιση, και ο ασθενής να αναγκάζεται να σηκώνεται και να βαδίζει προκειμένου να υφεθεί ο πόνος, ενώ αντιθέτως οι ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ανακουφίζονται όντας κατακεκλιμένοι. Ένας ασθενής με γνωστό ιστορικό καρκίνου, άλγος ράχης  και αρνητικό  σημείο Lasegue στη νευρολογική του εξέταση, οφείλει να διερευνηθεί ενδελεχώς για μετάσταση στην Σπονδυλική του Στήλη έως ότου αποδεδειχθεί το αντίθετο.
Η προσβολή των νευρικών στοιχείων επιπλέκει την κλινική των ασθενών με σπονδυλικές μεταστάσεις με την εμφάνιση νευρολογικών διαταραχών και συμπτωμάτων. Αρχικά εμφανίζονται αισθητικές διαταραχές: πρόκειται είτε  για παραισθησίες που περιγράφονται ως μούδιασμα ή ενοχλητικό μυρμήγκιασμα, είτε για διαχωρισμένη απώλεια αισθητικότητας, με μείωση της αίσθησης του πόνου και της θερμοκρασίας και διατήρηση της αίσθησης της αφής. Οι κινητικές διαταραχές συνήθως έπονται των αισθητικών διαταραχών. Οι ασθενείς αναφέρουν αδυναμία. Η έκπτωση της μυϊκής ισχύος  προοδευτικά επιδεινώνεται για να καταλήξει σε παράλυση.  Όταν η πίεση επί του Νωτιαίου Μυελού είναι γενικευμένη και υπάρχει προσβολή του ανώτερου κινητικού νευρώνα, υπάρχει σπαστική παραπάρεση με αύξηση των τενόντιων αντανακλαστικών, κλώνο και θετικό σημείο Babinski. Αντίθετα, όταν η πίεση είναι μερική, μπορεί να προκαλέσει σπαστική παράλυση με απώλεια της εν τω βάθει αισθητικότητας στην πλευρά της βλάβης και απώλεια του πόνου και της θερμοκρασίας στην αντίθετη πλευρά (σύνδρομο Brown-Sequard). Πίεση που προκαλεί ριζιτική βλάβη επηρεάζει τον κατώτερο κινητικό νευρώνα με χαλαρή αδυναμία και μείωση των τενόντιων αντανακλαστικών. Δυσλειτουργία σφιγκτήρων μπορεί επίσης να εμφανιστεί και συνήθως αφορά ακράτεια ουρών, πιο σπάνια κοπράνων και στυτικών διαταραχών στους άνδρες.
Συνήθως η συμπτωματολογία είναι αργά προοδευτική μέσα σε εβδομάδες έως μήνες ή και χρόνια. Είναι πιθανή όμως και αιφνίδια εμφάνιση  παράλυσης λόγο ισχαιμίας από πίεση ενός αγγείου ή και αιμορραγίας.
Ευτυχώς στην πραγματικότητα, δεν οδηγούν όλες οι μεταστάσεις σε νευρολογικό έλλειμμα: μόνο το 50% αυτών των ασθενών έχουν αισθητηριακές και κινητικές δυσλειτουργίες, και μόνο το 50% εμφανίζουν δυσλειτουργία σφιγκτήρων. Μια μικρή ομάδα (5-10%) των ασθενών με καρκίνο εμφανίζονται με νευρολογική εικόνα από την προσβολή του νωτιαίου μυελού ως αρχικό τους σύμπτωμα. Μεταξύ εκείνων των ασθενών που παρουσιάζουν προσβολή του νωτιαίου μυελού, το 50% είναι μη περιπατητικοί κατά τη διάγνωση, και το 15% είναι παραπληγικοί. 
Οι απλές ακτινογραφίες συνήθως παρέχουν αρκετά στοιχειά για την παρουσία όγκων της Σπονδυλικής Στήλης. Στο 90%  των ασθενών με σπονδυλικές μεταστάσεις, οι απλές ακτινογραφίες αναδεικνύουν διαταραχές στην φυσιολογική αρχιτεκτονική των σπόνδυλων. Στις απλές ακτινογραφίες οι οστικές αλλοιώσεις από μετάσταση διακρίνονται σε οστεολυτικές, οστεοβλαστικές και μικτές. Οι οστεολυτικές βλάβες συνοδεύονται από καταστροφή οστού, ενώ οι οστεοβλαστικές από παραγωγή οστίτη ιστού. Οστεολυτικού τύπου μεταστάσεις δίνουν ο πνεύμονας, ο νεφρός, ο θυρεοειδής και ο γαστρεντερικός σωλήνας. Οι μεταστάσεις από το μαστό είναι συνήθως οστεολυτικές, αλλά και μικτές μερικές φορές. Αντίθετα, οι μεταστάσεις από τον προστάτη είναι σχεδόν πάντα οστεοβλαστικές. Τα σπονδυλικά σώματα αποτελούν τυπικά την πρώτη εντόπιση των οστικών μεταστάσεων στη Σπονδυλική Στήλη. Η οστική, όμως, βλάβη πρέπει να αφορά στο 30% με 50% των σπονδυλικών σωμάτων για να γίνει αντιληπτή. Έτσι, οι βλάβες των σπονδυλικών τόξων είναι ευκολότερα ανιχνεύσιμες αφού η προσβολή του φλοιώδους οστού τους απεικονίζεται ευκολότερα στις απλές ακτινογραφίες. Φυσιολογικά μια προσθιοπισθία ακτινογραφία (Face) της Σπονδυλικής Στήλης μοιάζει με τοτέμ από κουκουβάγιες. Διάβρωση μιας αρθρικής απόφυσης μοιάζει με κουκουβάγια που κλείνει το ένα της μάτι, ενώ διάβρωση των αρθρικών αποφύσεων εκατέρων, μοιάζει με κουκουβάγια που κλείνει και τα δυο της μάτια και αναδεικνύει την ύπαρξη εξεργασίας. Το ακτινολογικό αυτό εύρημα παρατηρείται στο 90% των συμπτωματικών ασθενών. Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος της Σπονδυλικής μπορεί να αποκαλύψει έμμεσα στοιχεία οστικών μεταστάσεων, π.χ. ένα συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου, χωρίς προϋπάρχουσα κάκωση (παθολογικό κάταγμα), ιδίως στην Αυχενική Μοίρα, θέτει τη σοβαρή υπόνοια για την ύπαρξη πιθανής μετάστασης, κυρίως όταν υπάρχει πρωτοπαθής νόσος.
Το Σπινθηρογράφημα  οστών με ραδιοϊσότοπα δείχνει τις μεταστάσεις στα οστά, συνεπώς και τις μεταστάσεις στη Σπονδυλική. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος με τεχνήτιο Tc-99m αποτελεί ευαίσθητη μέθοδο (90%) για την αξιολόγηση και σταδιοποίηση των οστικών μεταστάσεων, αλλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να καταγραφούν σε κάθε τύπο όγκου αφού η ειδικότητα της μεθόδου είναι μικρή.
Η Οσφυο-νωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) με διαγνωστικό σκοπό για τις εξεργασίες της Σπονδυλικής Στήλης χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια αλλά μερικές φορές καθίσταται χρήσιμη και αναγκαία εξέταση. Κατά τη δοκιμασία  Quenckested η μανομετρική πίεση του ΕΝΥ κάτω από το επίπεδο της βλάβης δεν αυξάνεται μετά από συμπίεση των σφαγιτιδικών φλεβών, όπως συμβαίνει όταν ο ΝΜ είναι ελεύθερος βλαβών. Επίσης σε ενδοσκληρίδιες-εξωμυελικές βλάβες αυξάνονται οι πρωτεΐνες στη σύσταση του ΕΝΥ.  Ο κυτταρολογικός και ανοσολογικός του ΕΝΥ μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση άλλων καταστάσεων που εμπλέκονται στην κλινική εικόνα των ασθενών με καρκίνο, π.χ. παρανεοπλασματικό σύνδρομο, λεπτομηνιγγική διασπορά, λοιμώξεις. 
H Μυελογραφία στο παρελθόν θεωρούνταν η εξέταση εκλογής, κυρίως για ενδοσκληρίδιες-εξωμυελικές βλάβες. Η έγχυση σκιαγραφικών ουσιών μετά από ΟΝΠ καθορίζει τη θέση της βλάβης μετά από απεικόνιση της παρεκτόπισης του ΝΜ που προκαλείται από τον όγκο. Η χρήση και αυτής της διαγνωστικής μεθόδου έχει περιοριστεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, λόγο της διαδεδομένης χρήσης της μαγνητικής τομογραφίας.
Η Αξονική Τομογραφία (CT) είναι πολύ σημαντική εξέταση για την αναγνώριση των όγκων της ΣΣ, την ανάδειξη της διάβρωσης των οστών, την προσβολή του Νωτιαίου Μυελού και των νευρικών ριζών και την παρασπονδυλική επέκταση της βλάβης. Χρησιμεύει επίσης για τη διαφοροδιάγνωση των εκφυλιστικών αλλοιώσεων από τις νεοπλασίες, αλλά και για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό σε περιπτώσεις που η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται σκόπιμη ή ακόμη περισσότερο επείγουσα.
Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) συνδυάζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και συμβάλλει στoν καθορισμό του ενδομυελικού ή εξωμυελικού χαρακτήρα της οστικής βλάβης, στην καταγραφή του βαθμού της οστικής προσβολής, στην ανίχνευση περιοστικής ή όχι συμμετοχής και στον καθορισμό της επέκτασης της βλάβης στα μαλακά μόρια. Η ολόσωμη MRI είναι περισσότερο ευαίσθητη από το σπινθηρογράφημα και επιπρόσθετα απεικονίζει τα μαλακά μόρια και τα συμπαγή όργανα. Η χρήση σκιαγραφικών παραμαγνητικών ουσιών και η δυνατότητα λήψης οβελιαίων, στεφανιαίων και εγκάρσιων τόμων βοήθα στην ακριβή εντόπιση της βλάβης, την ανάδειξη της σχέσης της με τις παρακείμενες ανατομικές δομές, τη διαφοροδιάγνωση και τον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρουργικό σχεδιασμό. Οι σταθμισμένες εικόνες διάχυσης διακρίνουν τις μεταστάσεις από το οστεοπορωτικό οστό. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι ελαττωμένης έντασης σήματος, και οι μεταστάσεις είναι υπερτονισμένες. Φαίνεται, όμως, ότι η MRI δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την Αξονική Τομογραφία, αφού οι οστικές βλάβες στο κρανίο ή τις πλευρές ανιχνεύονται δυσκολότερα με τη μαγνητική τομογραφία.
Η PET-CT (Positron Emission Tomography-τoμογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) αποτελεί μία ευαίσθητη απεικονιστική μέθοδο, η σπουδαιότητα της οποίας αυξάνεται συνεχώς στην Ογκολογία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην απεικόνιση άλλων οστικών βλαβών, στη διαφοροδιάγνωση ουλής από υποτροπή της νόσου και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
Καμία θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί πως αυξάνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με σπονδυλική μετάσταση. Οι στόχοι της θεραπείας είναι ο έλεγχος του πόνου και λειτουργικότητας του ασθενούς. Ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης για τις σπονδυλικές μεταστάσεις είναι η αρχική λειτουργική κατάσταση του ασθενή. Η ικανότητα να ορθοστατεί και να βαδίζει κατά τη στιγμή της παρουσίασης είναι ένα ευνοϊκό προγνωστικό σημείο. Η απώλεια ελέγχου των σφιγκτήρων είναι ένα κακό προγνωστικό χαρακτηριστικό και ως επί το πλείστον μη αναστρέψιμο. Άλλα προβλήματα που συνδέονται με την μεταστατική νόσο περιλαμβάνουν τον πόνο που σχετίζεται με παθολογικά κατάγματα, την υπερασβεστιαιμία, και τα ψυχολογικά προβλήματα. Οι αποφάσεις θεραπείας για τους ασθενείς με μεταστάσεις στην σπονδυλική αποτελούν μια πρόκληση, και η πρόγνωση της νόσου όπως και η ποιότητα ζωής των ασθενών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της καλύτερης θεραπευτικής δράσης. Σε μια αναδρομική μελέτη, ο Wibmer και οι συνεργάτες του εξέτασαν προγνωστικά συστήματα βαθμολόγησης σε 254 ασθενείς με σπονδυλικές μεταστάσεις. Παράγοντες που συνδέονται με την καλύτερη πρόγνωση, με επιβίωση πάνω από 3 μήνες και βελτίωση της ποιότητας ζωής αφορούν την εντόπιση του πρωτογενούς όγκου, την έκταση των σπλαγχνικών (ήπαρ, πνεύμονες, κ.α.) μεταστάσεων, και την ανταπόκριση στην συστηματική χημειοθεραπεία αλλά και στις παρενέργειες εξ' αυτής.
Η παραδοσιακή θεραπεία των σπονδυλικών μεταστάσεων είναι η ακτινοβολία σε συνδυασμό με τα στεροειδή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση υποστηρίζεται ως έσχατη λύση. Η θεραπεία αφορά κυρίως στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, και λίγο επηρεάζει την τελική πρόγνωση της νόσου και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών.
Οι ασθενείς με σπονδυλικές μεταστάσεις έχουν συνήθως πόνο στα οστά και αυτό αποτελεί το πρώτο μέλημα στην θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Ο πόνος μπορεί να σχετίζεται με την καταστροφή των οστών ή με παθολογικά κατάγματα. Ο τοπικός πόνος οφείλεται στο περιόστεο και μπορεί να ανταποκριθεί στην ακτινοβολία. Ο αξονικός πόνος όταν διαταραχθεί η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα της σπονδυλικής στήλης. Ο αξονικός πόνος είναι δευτεροπαθής λόγω μηχανικής αστάθειας. Προκαλεί έντονο στρες και μειώνει την κινητικότητα των ασθενών. Επιπλέον, ένας αριθμός από αυτούς τους ασθενείς έχουν νευροπαθητικό πόνο. Αυτός ο πόνος μπορεί να σχετίζεται είτε με ερεθισμό νευρικών απολήξεων αλλαχού, είτε με προσβολή ριζών ή / και ερεθισμό των μηνίγγων δευτερογενώς από νεοπλασματική διήθηση. Και οι δύο κατηγορίες αναλγητικών φαρμάκων, τα στεροειδή και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση του πόνου των οστών. Η θεραπεία με στεροειδή είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του πόνου των οστών. Η άμεση θεραπεία είναι η υψηλή δόση δεξαμεθαζόνης. Η βέλτιστη δόση δεν έχει τεκμηριωθεί. Ωστόσο, στην πράξη, η συνήθης δόση είναι μία δόση εφόδου 10 mg στη συνέχεια 4 mg κάθε 6 ώρες. Από όλα τα κορτικοστεροειδή, δεξαμεθαζόνη έχει τη μικρότερη επίδραση μεταλλοκορτικοειδών και είναι λιγότερο πιθανό να σχετίζεται με λοίμωξη ή γνωστική δυσλειτουργία, αν και αυξάνει τον κίνδυνο μυοπάθειας. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την ψυχωτική αντίδραση (5%), την γαστρεντερική αιμορραγία (1%) και την δυσανεξία στη γλυκόζη (19%).
Η συχνότητα των επιπλοκών από θεραπεία με στεροειδή εξαρτάται από τη διάρκεια της θεραπείας και σχετίζεται με την υπολευκωματαιμία. Η θεραπεία που διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες είναι πιο πιθανό να σχετίζεται με επιπλοκές. Η υπολευκωματιναιμία φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με θεραπεία με στεροειδή.
Σε περίπου 70-80% των ασθενών, τα συμπτώματα βελτιώνονται εντός 48 ωρών από τη θεραπεία. Περίπου το 64% των ασθενών αναφέρουν ανακούφιση από τον πόνο μέσα σε 24-48 ώρες από την έναρξη της θεραπείας με στεροειδή, και το 57% βελτίωση της κινητικής λειτουργίας τους. Στους περισσότερους ασθενείς, χρήση στεροειδών θα πρέπει να συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθεί η ακτινοθεραπεία. Στο 80 % των περιπτώσεων η ακτινοθεραπεία ελέγχει το άλγος για περισσότερο από 1 έτος. Η ακτινοθεραπεία δεν έχει άμεσο ανακουφιστικό αποτέλεσμα: η εμφάνιση ανακούφισης παρατηρείται σε 1 εβδομάδα μέχρι 10 ημέρες με το μέγιστο αποτέλεσμα συνήθως σε 6-8 εβδομάδες. Ο ασθενής μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να λαμβάνει φαρμακευτική αναλγητική αγωγή. Κάποιου βαθμού ανακούφιση έχουμε περίπου στο 80% των ασθενών με την ακτινοθεραπεία. Από τους παραπάνω οι μισοί έχουν πλήρη υποχώρηση του άλγους. Σε εντοπισμένο πόνο, η ακτινοθεραπεία προκαλεί ελάττωσή του κατά 50% στις 2 εβδομάδες και κατά 85% στις 4 εβδομάδες.
Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του πόνου. Η γκαμπαπεντίνη χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου και είναι καλά ανεκτή. Άλλα φάρμακα, όπως η λαμοτριγίνη, η καρβαμαζεπίνη, η λεβετιρακετάμη, η τιαγαβίνη, η τοπιραμάτη και άλλα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου. Ωστόσο, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά προκαλούν περισσότερο δυσμενή αποτελέσματα από τα προαναφερθείσα αντιεπιληπτικά.
Τοπικά παρασκευάσματα, όπως το έμπλαστρο λιδοκαΐνης, είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα φάρμακα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τα οπιοειδή αναλγητικά είναι χρήσιμα. Η ανησυχία για την ανάπτυξη εθισμού ή ανοχής λόγω μακροχρόνιας χρήσης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ασθενείς με καρκίνο.
Ουσίες όπως το Strontium 89, Samarium 153 και Rhenium 186 έχουν εφαρμοστεί σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του προστάτη και του μαστού. Το Strontium 89, παρότι μυελοτοξικό, μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο για 6 μήνες. Σε ασθενείς με Ca προστάτη φαίνεται να παρατείνει την ανάγκη εξωτερικής ακτινοβόλησης και έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οστεοβλαστικές μεταστάσεις. To Samarium 153 έχει δοκιμασθεί πρόσφατα στον καρκίνο του προστάτη και του μαστού. Μπορεί να εφαρμοστεί εκτός νοσοκομείου και μειώνει το άλγος και την κατανάλωση αναλγητικών φαρμάκων. 
Η χημειοθεραπεία έχει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων. Η απόφαση για τη χορήγηση ενός ή περισσοτέρων κυτταροστατικών παραγόντων, καθώς επίσης και για την καταλληλότερη στιγμή της θεραπείας, εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Η χημειοευαισθησία του όγκου, η ανταπόκριση στην ορμονική θεραπεία, η επέκταση της οστικής βλάβης, όπως επίσης και η ύπαρξη άλλων μεταστάσεων, η ανταπόκριση σε προηγούμενη χημειοθεραπεία, η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενούς είναι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν.
Τα διφωσφονικά θεωρείται ότι αναστέλλουν την οστεόλυση από τα καρκινικά κύτταρα. Η παμιδρονάτη (Pamidronate) σε δόση 90 mg κάθε 3-4 εβδομάδες ήταν το πρώτο διφωσφονικό που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για τη θεραπεία ασθενών με οστικές μεταστάσεις από Ca μαστού και πολλαπλούν μυέλωμα. Η χορήγηση βασίστηκε σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες οι οποίες υπέδειξαν σημαντική μείωση των σκελετικών επιπλοκών όπως των μη σπονδυλικών παθολογικών καταγμάτων και της ανάγκης ακτινοβόλησης των ασθενών. Το νεότερο διφωσφονικό ζολεδρονικό οξύ (Zoledronic acid) χορηγείται σε δόση 4 mg κάθε 3-4 εβδομάδες και θεωρείται ότι μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών. Τα φάρμακα αυτά είναι καλά ανεκτά και θεωρούνται ασφαλή. Η υπασβεστιαιμία και το άλγος μετά τη χορήγησή τους αποτελούν σπάνιες επιπλοκές.
Η κυφοπλαστική είναι σύγχρονη μέθοδος που εφαρμόστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Έγκειται στη διόρθωση του σχήματος και του ύψους του σπονδυλικού σώματος με τη βοήθεια ειδικού μπαλονιού και την έγχυση εντός του σπονδυλικού σώματος ενός οστικού ακρυλικού τσιμέντου (PMMA). Η σπονδυλοπλαστική είναι η διαδερμική προσπέλαση του σπονδυλικού σώματος και εν συνεχεία η ενδοστική έγχυση ενός πολυμεθυλμεθακρυλικού πολυμερούς με σκοπό τη σταθεροποίηση των σπονδυλικών σωμάτων. Στο σημείο της μετάστασης δημιουργούνται ασταθή μικροκατάγματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επώδυνα. Η σπονδυλοπλαστική δρα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σταθεροποιεί τα μικροκατάγματα και δεύτερον, εξαιτίας της εξώθερμης αντίδρασης κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού του ενδοστικά εγχυόμενου υλικού, είναι δυνατόν να
καταστρέφει τμήμα της βλάβης. Η λύση του οπίσθιου τοιχώματος του σπονδυλικού σώματος δεν αποτελεί πλέον αντένδειξη. Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση διαφυγής του πολυμερούς στον επισκληρίδιο χώρο και ιδιαίτερα στην ανώτερη θωρακική και αυχενική μοίρα.
Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του καρκίνου στο 10% περίπου των ασθενών που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία με αυτό το σύμπτωμα, ενώ μπορεί να προκύψει κατά την πορεία της νόσου στο 5-10% των καρκινοπαθών. Συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα, αν και η θεραπεία είναι επιτυχής σε ποσοστό 90%, όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Η καθυστέρηση της θεραπείας μπορεί να έχει μη αντιστρέψιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανόμενης και της παραπληγίας.  Εάν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα, ο ασθενής πρέπει να λάβει δεξαμεθαζόνη (10 mg bolus ενδοφλεβίως, ακολουθούμενη από δόσεις των 4 mg κάθε 6 ώρες). Η θεραπεία δεν πρέπει να καθυστερήσει αναμένοντας τα διαγνωστικά αποτελέσματα. Η χρήση υψηλών δόσεων δεξαμεθαζόνης (πάνω από 100mg) αμφισβητείται, καθώς κλινικές μελέτες δείχνουν ότι έχει ασαφή αποτελέσματα και σημαντικές παρενέργειες.
Πολλοί ασθενείς με συμπίεση του νωτιαίου μυελού χρήζουν άμεσα ραδιοθεραπεία ή χειρουργική αντιμετώπιση. Στην ακτινοθεραπεία η δόση που χορηγείται είναι πάνω από 3000cGy (σε 10 κλάσματα των 300Gy το καθένα). Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς μπορεί να επιλεχθεί η άμεση ραδιοθεραπεία, ενώ σε ασθενείς με προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα παρά την ακτινοθεραπεία πρέπει να γίνει σκέψη χειρουργικής αποκατάστασης. Πρέπει να τονιστεί πως η ακτινοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την επίτευξη ελέγχου του πόνου (67%) από ό,τι η χειρουργική (36%). Αξίζει να σημειωθεί ότι, η χειρουργική επέμβαση και μόνο, είναι ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος για τη θεραπεία των σπονδυλικών μεταστάσεων. Περίπου το 20-26% των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση έχουν περαιτέρω επιδείνωση όσον αφορά την κινητικότητα ή τον έλεγχο σφιγκτήρα, ενώ το 17% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με ακτινοβολία έχουν περαιτέρω επιδείνωση. Χειρουργική επέμβαση με εκτεταμένη σπονδυλοδεσία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της έκτασης της συστημικής νόσου και μόνο με μια σαφή εξήγηση των ρεαλιστικών προσδοκιών προς τους ίδιους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.
Ο σκοπός της χειρουργικής θεραπείας σήμερα είναι η κυκλοτερής αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα.  Αυτή  περιλαμβάνει  την  αφαίρεση του όγκου στο σημείο της πίεσης του, φιλοσοφία διαμετρικά αντίθετη με εκείνη της αποσυμπιεστικής πεταλεκτομής. Η επέμβαση συνοδεύεται με σπονδυλοδεσία  και γίνεται με προσθία, πλάγια  ή  οπίσθια προσπέλαση. Εντοπίσεις μεταστατικής νόσου στο σπονδυλικό σώμα ασκούν πρόσθια ή προσθιοπλάγια πίεση και χειρουργούνται αντίστοιχα με πρόσθια ή προσθιοπλάγια προσπέλαση (σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία). Ογκοι που εντοπίζονται πλαγίως αντιμετωπίζονται με οπισθιοπλάγια προσπέλαση και σπονδυλοδεσία. Μόνο ένας μικρός αριθμός μεταστάσεων πιέζουν το νωτιαίο σωλήνα από πίσω και υποβάλλονται σε πεταλεκτομή. Υποσκληρίδιες‐εξωμυελικές μεταστάσεις, αντιμετωπίζονται με πεταλεκτομή, διάνοιξη της μήνιγγος  και αφαίρεση της μεταστατικής μάζας.
Οπως φαίνεται, η χειρουργική των σπονδυλικών μεταστάσεων είναι ως επί το πλείστον παρηγορητική. Η απόφαση για χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την αποπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και  την αποκατάσταση της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης. Διαθωρακικές  και οπισθιοπλάγιες οδοί προσπέλασης, οδηγούν με ευκολία στα θωρακικά σπονδυλικά σώματα που είναι οι πιο συχνές εντοπίσεις των σπονδυλικών μεταστάσεων. Χρησιμοποιώντας μία προσπέλαση ή συνδυασμό τεχνικών εξαιρείται ο όγκος και εκτελείται σπονδυλοδεσία και άμεση σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Οι πρόσθιες και οπισθοπλάγιες προσπελάσεις με σωματεκτομή, ανασύνθεση του σπονδυλικού σώματος και σπονδυλοδεσία έχουν ένδειξη σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση και μεγάλο σχετικά προσδόκιμο επιβίωσης. Οι τεχνικές αυτές έχουν όμως υψηλό ποσοστό περιεγχειρητικής νοσηρότητος και θνησιμότητος σε ασθενείς με καρκίνο. Πιο συντηρητικές τεχνικές όπως η μονόπλευρη οπισθιοπλάγια διαυχενική αποπίεση και οπίσθια σπονδυλοδεσία με άγκιστρα και ράβδους σε ασθενείς με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης είναι ασφαλέστερες, βελτιώνουν τη νευρολογική  εικόνα  και  ανακουφίζουν  τον  ασθενή για το υπόλοιπο της ζωής του.
Η χορήγηση στεροειδών προεγχειρητικά ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με/ή χωρίς ακτινοβολίες συμβάλλει σημαντικά στην υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων τα οποία προκαλούνται από την πίεση των νευρικών  στοιχείων του σπονδυλικού σωλήνα. Ο τοπικός έλεγχος της  μεταστατικής νόσου δεν μπορεί να μεταβάλει την πρόγνωση και η βιολογική συμπεριφορά του πρωτοπαθή όγκου έχει τον κύριο λόγο στο προσδόκιμο επιβίωσης. Τέλος, το προσδόκιμο επιβίωσης και η γενική κατάσταση του ασθενή είναι κριτήρια που οφείλει ο νευροχειρουργός να λάβει σοβαρά υπ΄όψιν για την επιλογή της καταλληλότερης χειρουργικής τεχνικής. Για την  χειρουργική  τεχνική που θα υιοθετηθεί λαμβάνεται υπ΄όψη το προσδόκιμο επιβίωσης η γενική κατάσταση του ασθενή, κυρίως όμως η φύση και η κλινική εξέλιξη του πρωτοπαθή όγκου. Πάντοτε επιβάλλεται, πριν από κάθε χειρουργική θεραπεία, η διεπιστημονική συνεργασία με ογκολόγο–παθολόγο, ορθοπεδικό και ακτινοθεραπευτή με στόχο την επίτευξη του καλύτερου κλινικού αποτελέσματος.
Ασθενείς  σε  καλή  γενική  κατάσταση πρέπει  να  χειρουργούνται  όταν εμφανίζονται  σημεία πίεσης  νευρικών  στοιχείων  από  μεταστατική  νόσο. Μετεγχειρητικά  οφείλουν  να  υποβάλλονται σε  ακτινοθεραπεία. Ασθενείς με νευρολογική  συνδρομή από  μεταστατική  νόσο  αλλά  με  κακή γενική κατάσταση παραπέμπονται  για ακτινοθεραπεία  και  χημειοθεραπεία. Ασθενείς  με  ασταθές παθολογικό  κάταγμα  χρειάζονται  σπονδυλοδεσία. Ασθενείς  με  μεταστατική  νόσο  χωρίς νευρολογική  συνδρομή  και αστάθεια πρώτα ακτινοθεραπεύονται.  Οσοι  επιδεινώνονται  μετά  από ακτινοθεραπεία είναι μεν δεκτικοί για χειρουργική αντιμετώπιση  έχουν  όμως  μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας.
Η θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων εξελίσσεται συνεχώς και εξακολουθεί να προσφέρει πολλές προκλήσεις στους θεράποντες ιατρούς. Η αύξηση της επιβίωσης από τον πρωτοπαθή όγκο αυξάνει τον αριθμό των ασθενών στους οποίους πρέπει να προσφερθούν οι πλέον κατάλληλες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αν και η θεραπεία δεν είναι πάντοτε εφικτή, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτίωση του επιπέδου ζωής του ασθενούς και γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα η οποία, εκτός από τον χειρουργό της σπονδυλικής στήλης, αποτελείται επίσης από παθολόγο-ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, ογκολόγο-ακτινολόγο, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο κ.ά. έτσιώστε να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη.
Βιβλιογραφία:
1."Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων." Αγγουλές Αντώνης, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος. Info Orthopaedics and Traumatology, Τεύχος 48, 2007.
2."Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος." Ν. Ι. Κορδιολής, Δ. Καζαντζής, "Κλινική ογκολογία", Κεφάλαιο 28.
4."Minimally invasive procedures for the management of vertebral bone pain due to cancer: The EAPC recommendations.", S Mercadante, P Klepstad, GP Kurita, P Sjøgren, Acta Oncologica, Volume 55, 2016 - Issue 2.
5."Surgical management of spinal metastases." P Klimo, MH Schmidt - The Oncologist, 2004 - AlphaMed Press.
6. "Treatment of spinal epidural metastases: randomized prospective comparison of laminectomy and radiotherapy." RF Young, EM Post, GA King - Journal of neurosurgery, 1980 - thejns.org.
7."Surgical strategy for spinal metastases." K Tomita, N Kawahara, T Kobayashi, A Yoshida- Spine, 2001 - journals.lww.com.
8."The neurosurgical management of spinal metastases causing cord and cauda equina compression." KE Livingston, RG Perrin - Journal of neurosurgery, 1978 - thejns.org