Τεχνητός δίσκος Α3Α4.

Γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους.

Τα γλοιώματα του Στελέχους αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νεοπλασιών του εγκεφάλου που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστολογία και την πρόγνωση τους. Αφορούν το 10-15% των όγκων όλων των όγκων εγκεφάλου παιδικής ηλικίας. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του συνόλου των όγκων του οπίσθιου βόθρου. Προσβάλλουν συνηθέστερα παιδιά ηλικίας 5-10 ετών. Η ιδιαιτερότητά τους συνίσταται στη δύσκολη διάγνωσή τους, την απουσία ιδανικής θεραπείας και στο ότι εντοπίζονται σε θέσεις με πολύπλοκες και ζωτικής σημασίας δομές. Εντοπίζονται σε μια περιοχή μεταξύ του υποθαλάμου και της άνω αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού, μεταξύ του υδραγωγείου του Sylvius και της τέταρτης κοιλίας. Το εγκεφαλικό στέλεχος περιλαμβάνει ανατομικά τον μέσο εγκέφαλο, τον ισθμό του εγκεφάλου, την γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι υπεύθυνο για πολλές ζωτικές λειτουργίες του σώματος, όπως τη ρύθμιση της συχνότητας του παλμού της καρδιάς, της πίεσης του αίματος και του ρυθμού της αναπνοής. Παίζει ρόλο στις διαδικασίες του ύπνου και της αφύπνισης. Επιπλέον, από το στέλεχος διέρχονται νευρικές οδοί που συνδέουν το υπόλοιπο σώμα με την παρεγκεφαλίδα και τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Για αυτό και τα γλοιώματα που αναπτύσσονται σε αυτήν την περιοχή είναι πολύ δύσκολα στην αντιμετώπισή τους.
Γλοιώματα εγκεφαλικού στελέχους αναγνωρίζονται επίσης και στους ενήλικες, αν και είναι σπάνια: αφορούν μόνο το 2% των  όγκων του εγκεφάλου των ενηλίκων. Συνήθως εμφανίζονται σε νεότερους ενήλικες (τρίτη και τέταρτη δεκαετία) και τείνουν να είναι χαμηλής κακοήθειας (WHO Ι ή ΙΙ).
Αν και η ακριβής κλινική τους εκδήλωση ποικίλει ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθός τους, σε γενικές γραμμές οι ασθενείς θα παρουσιάζουν ένα συνδυασμό κλινικών εκδηλώσεων:
*αταξία,
*προσβολή κρανιακών νεύρων,
*πυραμιδική συνδρομή,
*υδροκεφαλία.
Η διάρκεια των συμπτωμάτων είναι συνήθως πολύ μικρότερη στα διάχυτα γλοιώματα, στα οποία και το ιστορικό είναι συνήθως πολύ μικρό (μερικών ημερών). Επιπλέον, τα διάχυτα γλοιώματα έχουν πιο συχνά προσβολές πολλαπλών κρανιακών συζυγιών.
Κοινά κλινικά ευρήματα κατά τη φυσική εξέταση συνοψίζονται στην τριάδα: προσβολή κρανιακών νεύρων, πυραμιδική συνδρομή και αταξία (του κορμού και των άκρων). Οίδημα οπτικών θηλών μπορεί να παρατηρηθεί ως σημείο αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. Η έκτη και έβδομη κρανιακές συζυγίες προβάλλονται συχνότερα. Διαταραχές της αισθητικότητας του προσώπου, όπως και διαταραχές της θέσης στου σώματος στον χώρο και της ισορροπίας,  καθώς και οφθαλμικός νυσταγμός μπορεί να παρατηρηθούν συχνά.
Ορισμένες κλινικές εκδηλώσεις είναι χαρακτηριστικές για συγκεκριμένες θέσεις εντόπισης του όγκου, ως εξής:
*στα βρέφη και στα παιδιά μπορούν να εκδηλωθούν με διαταραχές της ανάπτυξης - γλοιώματα Γέφυρας.
*συμμετοχή των κρανιακών νεύρων ΙΙΙ ή IV - γλοιώματα στον Μεσεγκέφαλο.
*Υδροκεφαλία - όγκοι κοντά στον Υδραγωγό του Sylvius ή στην τέταρτη κοιλία.
*Ασθενείς με βλάβες στην οροφή του μεσεγκεφάλου μπορεί να παρουσιάσουν τα εξής:
-πονοκέφαλο, ναυτία και έμετο.
-διπλωπία.
-σύνδρομο Parinaud.
*Ασθενείς με βλάβες στον Προμήκη μπορεί να παρουσιάσουν τα εξής:
-δυσφαγία, αστάθεια, ένρινο ομιλία, εμετό και αδυναμία.
-απώλεια αισθήσεων στο πρόσωπο (συμμετοχή του πυρήνα του τριδύμου).
-δυσφαγία ή / και δυσφωνία από προσβολή κατώτερων εγκεφαλικών συζυγιών (IX και X νεύρα).
-πυραμιδική συνδρομή.
-αταξία
-Νυσταγμό και οφθαλμικό μυόκλονο.

Ιστοπαθολογικά διακρίνονται σε:
*διάχυτο αστροκύτωμα:
-συνήθως ινώδες αστροκύτωμα, με βαθμό κακοήθειας κατά WHO II-IV.
*εστιακό γλοίωμα:
-ινώδες αστροκύτωμα, με βαθμό κακοήθειας κατά WHO ΙΙ (το πιο σύνηθες).
-πυλοκυτταρικό αστροκύτωμα.
-γαγγλιογλοίωμα.
*εξωφυτικό γλοίωμα:
-χαμηλού βαθμού κακοήθειας αστροκύτωμα.
-γαγγλιογλοίωμα.
*γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους στα πλαίσια Νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1):
-γλοιώματα στελέχους παρατηρούνται σε ποσοστό έως 9% των ασθενών με NF1.
-συχνότερα εντοπίζονται στον Προμήκη.
-φαίνεται παρόμοιο με σποραδικό εστιακό γλοίωμα, αλλά εμφανίζει καλύτερη πρόγνωση, με ελάχιστη ή και καμία εξέλιξη.

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης είναι να τα διακρίνουμε σε τέσσερις τύπους αναλόγως της εντόπισής τους:
1. Διάχυτο γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους.
2. Εστιακό γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους:
-γλοίωμα του τετραδύμου πετάλου.
-άλλα εστιακά γλοιώματα.
3. Ραχιαίο ή εξωφυτικό γλοίωμα.
4. Γλοίωμα της αυχενικοπρομηκικής συμβολής: ίσως μια τεχνητή ομάδα που περιλαμβάνει τα προς τα κάτω επεκτεινόμενα αληθή γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους ή τα αστροκυτώματα της άνω αυχενικής μοίρας του Νωτιαίου Μυελού που εμφανίζουν ανοδική επέκταση προς τον Προμήκη.


Κατά γενικό κανόνα και σε σχέση με την εντόπισή τους οι μεσεγκεφαλικοί όγκοι φαίνεται να είναι χαμηλότερης κακοήθειας από τους όγκους της γέφυρας και του προμήκη.
Η Γέφυρα  είναι η πιο κοινή θέση εντόπισής τους. Είναι η πιο κλασική θέση για τα «παιδικής ηλικίας γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους» που συνήθως αφορούν σε διάχυτα γεφυρικά γλοιώματα. Τα εστιακά ραχιαία/εξωφυτικά γεφυρικά γλοιώματα είναι μια ασυνήθιστη παραλλαγή αντιπροσωπεύοντας μόνο το 10% των όγκων της γέφυρας, και έχουν μια πολύ καλύτερη πρόγνωση, καθώς συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα. Η συνολική επιβίωση των ασθενών με γλοιώματα της γέφυρας είναι 10% στα 5 χρόνια.
Στον Μεσεγκέφαλο παρατηρούνται όσο διάχυτα, όσο και εστιακά και εξωφυτικά γλοιώματα. Το εστιακό γλοίωμα του εγκεφαλικού στελέχους  είναι πιο κοινό εδώ από ό,τι σε άλλα μέρη του εγκεφαλικού στελέχους. Ξεχωριστή παραλλαγή είναι τα γλοιώματα του τετραδύμου πετάλου, που συνήθως είναι χαμηλής κακοήθειας και βραδείας εξέλιξης. 
Ο Προμήκης αποτελεί πολύ σπάνια θέση ανάπτυξης γλοιωμάτων. Συνήθως όμως οι όγκοι που σχετίζονται με  την Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 εντοπίζονται σε αυτήν την περιοχή. Επίσης αστροκυττώματα της αυχενικής μοίρας μπορούν να επεκταθούν ανοδικά προς τον Προμήκη.

Τόσο η θεραπεία όσο και η πρόγνωση επηρεάζεται σημαντικά από τον τύπο του όγκου, τη μορφολογία και την τοποθεσία του. Η ακτινοβολία είναι ένα βασικό μέρος της θεραπείας. Κατά γενικό κανόνα, οι εξωφυτικοί όγκοι και αυτοί της αυχενοπρομηκικής συμβολής τείνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα με τη χειρουργική επέμβαση, ενώ αντιθέτως η χειρουργική επέμβαση δεν έχει κανένα ρόλο στη αντιμετώπιση των διάχυτων γλοιωμάτων του εγκεφαλικού στελέχους.  Τα διάχυτα γλοιώματα έχουν κάκιστη πρόγνωση με το 90-100% των ασθενών να πεθαίνουν εντός 2 ετών από τη διάγνωση.  Αντίθετα τα γλοιώματα του τετραδύμου πετάλου έχουν πολύ καλή πρόγνωση (ουσιαστικά καλοήθεις βλάβες) και το μόνο που απαιτούν είναι αντιμετώπιση του υδροκεφάλου όταν αυτός εμφανίζεται. Τα εστιακά και τα εξωφυτικά γλοιώματα έχουν καλή μακροπρόθεσμη πρόγνωση με την χειρουργική επέμβαση. Η εστιακή ακτινοθεραπεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας των γλοιωμάτων του στελέχους και μπορεί να βελτιώσει ή να σταθεροποιήσει την κατάσταση του ασθενούς. Η συμβατική δόση ακτινοθεραπείας κυμαίνεται μεταξύ 54-60 Gy, με δόσεις έως 72 Gy να δίνονται με υπέρ-κλασματοποίηση. Προς το παρόν, κανένα όφελος δεν έχει αποδειχθεί με δόσεις μεγαλύτερες από 72 Gy. Μερικοί ενήλικες ασθενείς με γλοιώματα του τετραδύμου πετάλου ή της αυχενοπρομηκικής συμβολής, ή με ήπια συμπτώματα μεγάλης διάρκειας, μπορεί να είναι υποψήφιοι για παρακολούθηση και μόνο: σε αυτές τις περιπτώσεις η ακτινοθεραπεία μπορεί να προορίζεται για ασθενείς με σαφείς ενδείξεις εξέλιξης του όγκου.


Χόρδωμα Αποκλίματος.

Όγκος τουρκικού εφιππίου: Γερμίνωμα.

Ο όρος γερμίνωμα χρησιμοποιείται συνήθως για έναν όγκο του εγκεφάλου που ομοιάζει ιστολογικά με το δυσγερμίνωμα της ωοθήκης και το σεμίνωμα του όρχεως. Το γερμίνωμα είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα του βλαστικού ιστού και εντοπίζεται στις γονάδες, το μεσοθωράκιο και το ΚΝΣ.
Τα γερμινώματα δημιουργούνται από την αποτυχία των πρωτόγονων βλαστικών κυττάρων να μεταναστεύσουν κανονικά. Τα γερμινώματα δεν παρουσιάζουν ιστολογική διαφοροποίηση, ενώ οι υπόλοιποι τύποι όγκων εκ βλαστικών κυττάρων παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς διαφοροποίησης. Τα γερμινώματα υφίστανται κακοήθη εξαλλαγή και μπορεί να εμφανίσουν μεταστάσεις.
Οι δείκτες β-hCG και α-FP συνήθως δεν είναι ανεβασμένοι. Μόνο το 15% των γερμινωμάτων παρουσιάζει μια μικρή αύξηση της β-hCG, που ίσως υποδηλώνει πιο επιθετική συμπεριφορά. Αντίθετα η β-hCG είναι πολύ ανεβασμένη στο χοριοκαρκίνωμα και η α-FP στο εμβρυονικό καρκίνωμα. Μερικά γερμινώματα παράγουν CEA.
Ιστολογικά τα γερμινώματα χαρακτηρίζονται από κύτταρα με κεντρικό πυρήνα, διαυγές κυτταρόπλασμα και σαφή όρια που προσομοιάζουν με τα αρχέγονα βλαστικά κύτταρα, ενώ συνυπάρχει και διήθηση από λεμφοκύτταρα. Τα γερμινώματα προκαλούν φλεγμονώδη αντίδραση στο ΚΝΣ και χρειάζεται προσοχή για να μη χαρακτηριστούν ως υποφυσίτιδα, όταν εντοπίζονται στην υπόφυση.
Η πιο κοινή θέση της εντόπισής τους είναι πάνω ή κοντά στην μέση γραμμή, πέριξ της τρίτης κοιλίας:
*στην επίφυση: 80-90%,
*υπερεφιππιακά/περιοχή της υπόφυσης: 15-40%,
*παρακοιλιακά στα βασικά γάγγλια και στον θάλαμο: 5-10% (πιο συχνά εμφανίζονται σε ασιατικούς πληθυσμούς),
*τόσο στην επίφυση όσο και υπερεφιππιακή περιοχή: 6-13%.
Είναι πιο συχνά στις ηλικίες 10-21 και πιο συχνά στους άνδρες (2:1) όταν εντοπίζονται στην επίφυση ενώ στην περιοχή της υπόφυσης η κατανομή είναι ίση μεταξύ των δύο φύλων. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% όλων των ενδοκρανιακών όγκων που παρατηρούνται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 20 ετών.
Η ηλικιακή κατανομή των όγκων βλαστικών κυττάρων του ΚΝΣ έχει ως εξής:
*0-14 ετών: 34% των περιπτώσεων,
*15 - 29 ετών: 57% των περιπτώσεων,
*30-44 ετών: 9% των περιπτώσεων.
Η κλινική εικόνα σχετίζεται κυρίως με τη θέση, το μέγεθος του όγκου και την ηλικία του ασθενούς. Το σύνδρομο Parinaud είναι ο πιο κοινός τρόπος παρουσίασής τους όταν εντοπίζονται στην επίφυση (34-50% των περιπτώσεων). Το σύνδρομο Parinaud αναπτύσσεται συνεπεία πιεστικών βλαβών επί του τετραδύμου πετάλου, όπου εμπλέκεται και ο πυρήνας του κοινού κινητικού νεύρου, με αποτέλεσμα να επέρχεται διαταραχή των καθέτων κινήσεων των οφθαλμών, αδυναμία συγκλίσεως και στη συνέχεια αδυναμία κατά τις πλάγιες συζυγείς κινήσεις, ενώ είναι δυνατόν η πίεση να αφορά και τον πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου, οπότε και εγκαθίσταται συγκλίνων στραβισμός και αδυναμία απαγωγής των οφθαλμών. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν το εν λόγο σύνδρομο είναι οι όγκοι της επίφυσης, μηνιγγιώματα του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας, αστροκυττώματα του σπληνίου του μεσολοβίου, ανευρύσματα της φλέβας του Γαληνού και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Κλινική συμπτωματολογία συνεπεία της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης (λόγω συμπίεσης του Υδραγωγού και ανάπτυξης αποφρακτικού υδροκεφάλου) μπορεί να επιπροστεθεί και να εκδηλωθεί με πονοκέφαλο, ναυτία και έμετο, και οίδημα οπτικής θηλής. Υπνηλία, αταξία, επιληπτικές κρίσεις και ανωμαλίες της συμπεριφοράς μπορεί να αναπτυχθούν. 
Η κλινική τους εικόνα όταν αναπτύσσονται στην περιοχή της υπόφυσης εικόνα περιλαμβάνει διαταραχές της όρασης, άποιο διαβήτη και δυσλειτουργία της αδενοϋπόφυσης (ανεπάρκεια ορμονών, καθυστέρηση ανάπτυξης, καθυστέρηση εφηβείας). Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν κεφαλαλγία, πάρεση νεύρων, οίδημα θηλής, αταξία ενώ έχει αναφερθεί συσχέτιση και με νευρογενή ανορεξία. Πρώιμη ήβη έχει αναφερθεί σε γερμινώματα που εκκρίνουν β-hCG5 και σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμος διαγνωστικά ο λόγος β-hCG ορού και ΕΝΥ.
Η διάγνωση βασίζεται στη βιοψία, αφού τα γερμινώματα δεν δίνουν κάποια χαρακτηριστική εικόνα στην MRI. Η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ χρησιμεύει στην ανίχνευση μεταστάσεων στο νωτιαίο μυελό και τη σταδιοποίηση. Σε ενδοκρανιακή εντόπιση μόνο, η πρόγνωση είναι καλή (επιβίωση 90% στα 5 χρόνια).
Η αντιμετώπιση βασίζεται σε ένα συνδυασμό χειρουργικής προσέγγισης, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Η πλήρης αφαίρεση του όγκου δεν βελτιώνει την πρόγνωση, ενώ αυξάνει και τις επιπλοκές. Επομένως στοχεύουμε σε ένα λιγότερο ριζικό χειρουργείο που θα ακολουθείται από χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, μπλεομυκίνη) και ακτινοθεραπεία. Ευτυχώς τα γερμινώματα είναι ευαίσθητα στην ακτινοβολία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Ο συνδυασμός με χημειοθεραπεία μειώνει τη χορηγούμενη ακτινοβολία. Τα γερμινώματα έχουν καλύτερη πρόγνωση από τους υπολοίπους όγκους εκ βλαστικών κυττάρων (επιβίωση 88% έναντι 50%).