Ο σπόνδυλος της πεταλούδας.

Ο σπόνδυλος της πεταλούδας  είναι ένας τύπος σπονδυλικής ανωμαλίας που προκύπτει από την αποτυχία συγχώνευσης των πλευρικών μισών του σπονδυλικού σώματος λόγω παραμονής εμβρυογενετικού ιστού της νωτιαίας χορδής μεταξύ τους. Είναι μια σπάνια συγγενής δυσραφική ανωμαλία που μπορεί να συνοδεύεται με πρόσθια δισχιδή ράχη ή και πρόσθια μηνιγγομυελοκήλη και να σχετίζεται με σοβαρά γενετικά σύνδρομα όπως το σύνδρομο Pfeiffer, σύνδρομο Jarcho-Levin, και το σύνδρομο Alagille. Οι ασθενείς με "σπόνδυλο δίκην πεταλούδας" είναι συνήθως ασυμπτωματικοί και η δυσπλασία αυτή συνήθως ανιχνεύεται τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο που γίνεται για άλλο λόγο ή για διαμαρτίες που μπορεί να την συνοδεύουν, αλλά η παρουσία της μπορεί να μεταβάλει τη εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης προκαλώντας άτυπο πόνο στην πλάτη ή αυξάνοντας την πιθανότητα της κήλης του δίσκου.
Βιβλιογραφία:
1."The early origin of vertebral anomalies, as illustrated by a 'butterfly vertebra'.", F Müller, R O'Rahilly,  D R Benson, Journal of Anatomy 1986 Dec; 149: 157–169.
2."Common normal variants of pediatric vertebral development that mimic fractures: a pictorial review from a national longitudinal bone health study.", Jacob Lester Jaremko, Kerry Siminoski, Gregory Firth, Pediatric Radiology 2015 Apr; 45(4): 593–605.
3."Alagille syndrome: pathogenesis, diagnosis and management.", Peter D Turnpenny, Sian Ellard, European Journal of Human Genetics, 2012 Mar; 20(3): 251–257.
4. "Differential diagnosis of multiple vertebral compression: butterfly vertebrae.", Nihal Ozaras, Kevser Gumussu, Saliha Eroglu Demir, Aylin Rezvani, Journal of Physical Therapy Science, 2015 Nov; 27(11): 3601–3603.
5."Butterfly vertebra: an uncommon congenital spinal anomaly.", Patinharayil G, Han CW, Marthya A, Meethall KC, Surendran S, Rudrappa GH. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Nov 15;33(24).