Ενδοκρανιακές επιπλοκές παραρρινοκoλπίτιδας.

Η οξεία πανκολπίτιδα, η φλεγμονή δηλαδή όλων των παραρρινίων κόλπων, μπορεί να έχει ραγδαία εξέλιξη και πολύ σοβαρές επιπλοκές. Οι ενδοεγκεφαλικές επιπλοκές αποτελούν την δεύτερη πιo συχνή, άμεση επιπλοκή μιας παραρρινοκoλπίτιδας. H λοίμωξη επεκτείνεται είτε κατ' ευθείαν δια μέσου των οστικών δομών, είτε με το επικοινωνούν φλεβικό δίκτυο μέσω σηπτικών εμβόλων. Οι επιπλοκές αυτές είναι: θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου, μηνιγγίτιδα, επισκληρίδιο απόστημα, υποσκληρίδιο απόστημα καθώς και ενδοεγκεφαλικά αποστήματα.