Ραγείσα αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία.

Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου σε άνδρα 50 ετών με αιφνίδιο οξύ  πονοκέφαλο, δείχνει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο δεξιό ινιακό λοβό με επέκταση στις κοιλίες. Λόγω της άτυπης θέσης της αιμορραγίας, και του ιστορικού του, ο ασθενής υποβλήθηκε σε  αγγειογραφία, με την οποία αναδείχθηκε μια αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (AVM), τροφοδοτούμενη από την δεξιά οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και αποστραγγιζόμενη μέσω μιας αποχετευτικής φλέβας στον άνω οβελιαίο κόλπο.