Πτώση άκρου ποδός.

Ευμεγέθης δισκοκήλη Ο4Ο5, σε ασθενή με ολική παραλυτική ιπποποδία (πτώση άκρου ποδός- Drop Foot).