Λίπωμα τετραδυμικής δεξαμενής.

Τα ενδοκρανιακά λιπώματα είναι συγγενείς βλάβες και ως εκ τούτου βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν ο εγκέφαλος απεικονίζεται για άλλους λόγους. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά, και είτε αποκαλύπτονται τυχαία είτε ως αποτέλεσμα της διερεύνησης των σχετικών δυσπλασιών με τις οποίες συσχετίζονται (π.χ. νοητική υστέρηση, επιληψία, υδροκέφαλος κ.λπ.)