Δαβανέλος Χ. Κωνσταντίνος.

Δαβανέλος Κωνσταντίνος.
Νευροχειρουργός.
Αδαμών 22, Κηφισιά, 14564.
Τηλ. Επικοινωνίας:
6974117750
2108071407
2106862611
2104809000
e-mail: kondav@msn.com